Link naar Helpdesk Scheiding
1. Overzicht aanbod
Hier treft u het aanbod aan voor de verschillende doelgroepen:

2. De escalatieladder van Glasl: de juiste interventie bij een relatieconflict
De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling in een conflict weer. Op basis van de houding en het gedrag kunt u inschatten op welke trede op de escalatieladder de conflicterende partijen staan. Dit geeft u een indicatie welke interventie u kunt inzetten of adviseren.

3. Gezag
Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent, dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Op deze website vindt u de informatie over de volgende onderwerpen:

  • Gezag;
  • Wat bedoelen we met ouders;
  • Ouderlijk gezag door één of twee ouders;
  • Gezamenlijk gezag van ouder en niet-ouder;
  • Voogdij;
  • Na een scheiding: omgang en informatie;
  • Hoe gaat een procedure bij de rechtbank?

4. Helpdesk Scheiding
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de ouders, maar zeker ook voor hun kinderen. Naast de impact op het gezin, zijn er vaak invloeden van buitenaf. Veel problemen bij kinderen ontstaan door de scheiding van hun ouders. Daarom heeft Centrum Jong de Helpdesk Scheiding opgericht. Vaak hebben ouders vragen waar ze met een deskundige over willen praten. Ze kunnen deze vragen nu stellen aan een adviseur van Centrum Jong die hen snel deskundig advies kan geven. Maar ook mensen uit de omgeving van gescheiden ouders en u als professional kunnen met vragen terecht bij Helpdesk Scheiding van Centrum Jong.
Helpdesk Scheiding is op werkdagen tussen 9 en 17 uur telefonisch bereikbaar via (075) 651 83 83.

5. Mediation
Voor mediation bij een problematische echtscheiding kunt u verwijzen naar het Jeugdteam Oostzaan/Wormerland, 06-18976879 of e-mail  info@jeugddteamoostzaanwormerland.nl.

6. Nederlands Jeugdinstituut
Op de website van het NJI vindt u verschillende soorten informatie over scheiden. Het gaat vooral om achtergrond en actuele informatie. Onder het kopje ‘praktijk’ staan landelijk erkende interventies, instrumenten en richtlijnen.

7. Speciaal voor leerkrachten

  • Lees de brief aan alle leerkrachten van kinderen van gescheiden ouders;
  • Bekijk een filmpje over wat u als leerkracht voor kinderen van gescheiden ouders kunt betekenen.