Centrum Jong is er voor alle kinderen in onze regio, klein en groot, en hun ouders en verzorgers. Net als u willen wij dat hun kind gezond en veilig opgroeit. Wij ondersteunen daar graag bij.

Samen zoeken we naar oplossingen die voor de ouders/verzorgers en kind werken. Dat kan bijvoorbeeld met een logopedist, pedagoog, maar bijvoorbeeld ook met de VTO-teams, VoorZorg of Video Home Training. Of met samenwerkingspartners, zoals het Jeugdteam Zaanstad of Jeugdteam OostzaanWormerland.

Voor u als professional zijn wij een vraagbaak voor collegiaal overleg.

Extra info met betrekking maatregelen rondom coronacrisis

• De hielprik en de gehoorscreening gaan door.
• De prenatale en intake huisbezoeken gaan door. We komen bij mensen thuis en als dat niet kan voor de veiligheid dan spreken we hen met beeldbellen.
• Contactmomenten met een vaccinatie of screening (bijvoorbeeld heupen en hart) voeren de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts uit op het consultatiebureau.
• Andere contactmomenten voeren de jeugdverpleegkundige en jeugdarts zoveel mogelijk telefonisch uit. Op indicatie zien we wel kinderen.
• We hebben onze telefonische en digitale bereikbaarheid en informatie op de website uitgebreid om ouders en professionals te kunnen helpen met vragen en advies. Alle vaste contactpersonen
voor onderwijs, huisartsen en kraamzorg zijn ook telefonisch bereikbaar.
• De inloopspreekuren zijn als inloopmogelijkheid vervallen. Ouders kunnen hiervoor vooraf een afspraak te maken.
• We voorkomen volle wachtkamers en zorgen voor het veilig uitvoeren van huisbezoeken. We nemen hygiëne in acht en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We doen vooraf een check op
gezondheid van ouder en kind. Door de coronamaatregelen kunnen spreekuren maar half gevuld worden. We houden daarom veel meer spreekuren dan gebruikelijk en zien toch minder kinderen.