Medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland voeren veel van de werkzaamheden binnen Centrum Jong voor Jeugd en Gezin uit. Daarom is de klachtenregeling van de GGD van toepassing. Als u een klacht heeft over een medewerker van een andere organisatie (bv. Jeugdteam, Maatschappelijk werk), dan kunt u uw klacht indienen via centrumjong@ggdzw.nl.

De medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, horen wij dit graag. Het is voor u en voor de GGD belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Op deze manier kunnen wij iets aan uw klacht doen. En kunnen wij ook voorkomen dat in de toekomst dezelfde problemen ontstaan.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht schriftelijk en mondeling indienen. Als u uw klacht schriftelijk in wilt dienen, kunt u het klachtenformulier invullen of een brief of e-mail sturen. Schrijf zo duidelijk mogelijk op wat uw klacht is en met welke medewerker(s) u hebt gesproken. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer te vermelden.
U kunt uw brief sturen naar: GGD Zaanstreek-Waterland, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 1200, 1500 VC Zaandam.

Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook uw klacht mondeling indienen. Hiervoor kunt u bellen naar (0900) 254 54 54 en vragen naar de klachtenfunctionaris.

Wilt u meer weten over de procedure van de afhandeling van uw klacht? Bekijk dan: het reglement Klachtbehandeling GGD Zaanstreek-Waterland.