Centrum Jong doet er alles aan om de website actueel en volledig te houden en te voorzien van juiste informatie. Hoe de website tot stand gekomen is leest u in het colofon.

U mag het volgende verwachten:
• de informatie is correct en actueel;
• teksten of beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard;
• de tekst is leesbaar en begrijpelijk.

De website van Centrum Jong moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap, senioren, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken, hoort centrumjong.nl een toegankelijke website te zijn. Daarom werken wij volgens de webrichtlijnen. De website centrumjong.nl voldoet aan de webrichtlijnen versie 2, niveau A en AA van WCAG2.0 van W3C.

Als u toch een fout op de website ziet of u bent van mening dat er informatie op de website ontbreekt, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier.