Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23-10-2018.

Centrum Jong voldoet aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):
https://centrumjong.nl (hoofdwebsite)


Testresultaten

18-10-2019: Test met automatisch testinstrument


Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:
•Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.


Extra toelichting
Genomen maatregelen:
– Alle afbeeldingen zijn voorzien van alt-tags.
– Er is rekening gehouden met header structuur op pagina’s.
– Er is een intuïtieve navigatiestructuur opgezet.
– De website is in zijn geheel toegankelijk voor een screenreader.
– Er is een Readspeaker integratie gerealiseerd om zelfs zonder screenreader teksten voor te laten lezen.
– Teksten zijn eenvoudig te vergroten voor slechtzienden.
– Animaties en flikkerende beelden zijn voorkomen.
– De Google Maps kaart voldoet niet aan de WCAG 2.0 niveau AA eisen. De weergave van locaties op de kaart wordt op de website daarom ook in alternatieve vorm weergegeven, namelijk in lijstweergave.
– Er wordt geen Engelse tekst gebruikt op de website.
– De gebruikte kleuren op de website voldoen aan de contrast-eisen.


Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.