""

GGD Zaanstreek-Waterland biedt kortdurende VideoHomeTraining (kVHT) bij opvoedvragen en opvoedproblemen. U kunt informatie vragen aan de Jeugdverpleegkundige of Pedagoog van het Centrum Jong bij u in de buurt. Zij verzorgen in overleg met de ouders de aanmelding.

Bij kVHT maakt een gespecialiseerde jeugdverpleegkundige of pedagoog bij een gezin thuis filmopnames. Ze bespreekt verschillende momenten van deze opnames met de ouders. Het gaat vooral om gezinnen waarin de opvoedingsvragen en -spanningen ervoor zorgen dat het contact met het kind niet soepel verloopt. Het genieten van het kind is dan op de achtergrond geraakt.

De VHT-medewerker analyseert de beelden waarbij zij kijkt naar de initiatieven van het kind en de reactie van de ouders hierop. Met andere woorden: naar de (kwaliteit van) de interactie. Deze kun je op videobeelden heel goed zien. Bij het bekijken, analyseren en bespreken van de beelden ligt het accent op wat goed gaat, wat nog intact is. En op wat het kind nog nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De ouders gaan door het bekijken en bespreken van de videobeelden hun kind beter begrijpen. Zij zijn daarna in staat om adequater en sensitiever te reageren op hun kind. Dit ondersteunt een gezonde ontwikkeling van het kind.