In geval van spoed is het tijdens kantoortijden (9.00-17.00 uur) mogelijk om via telefoonnummer 075-651 92 60 direct met een jeugdarts te overleggen. De beschikbare jeugdarts probeert u direct verder te helpen of verwijst u door naar het betrokken JGZ-team.