Klik hier voor het PDF-bestand van het Overzicht aanbod voor ouders (pdf 2mb).

Centrum Jong

Voor meer informatie:

Jeugdteam Oostzaan-Wormerland

 • Individuele begeleiding op maat.
 • Doorverwijzing naar andere hulpverlening.
 • Door Eigen Plan georganiseerde bijeenkomsten met het netwerk van ouders om hen te helpen het ouderschap goed vorm te geven.

Voor meer informatie:

Sociaal Team Wormerland

 • Inwoners van Wormerland kunnen bij het Sociaal Team terecht voor hulp en ondersteuning o.a. op het gebied van werk, wonen, gezinsrelaties of geld.

Voor meer informatie:

 • Inloopspreekuur: di/woe/do van 13.30-16.00 uur in de Omslag (Faunastraat 62 te Wormer). Tijdens openingstijden ook telefonisch bereikbaar via 06 – 58 07 66 72.

De SMD

Maatschappelijk werk:

 • Psychosociale hulpverlening en emotionele ondersteuning.
 • Info en advies (psychisch en materieel).

Sociaal Raadslieden:

 • Vragen over alimentatie: hoogte, inning, eisen of stopzetten, financieel overzicht na scheiding.
 • Doorverwijzing naar een advocaat of mediator.
 • Informatie o ver toevoeging Raad voor de Rechtsbijstand.
 • Aanvraag tegemoetkomingen en toeslagen voor alleenstaande ouder.
 • Meedenken in zoeken naar eigen huisvesting.

Voor meer informatie:

 •  Tel: 075 – 206 00 11
 • info@desmd.nl
 • www.desmd.nl
 • Inloopspreekuren van SR-vrijwilligers:
  Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis van Wormerland.
  Elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in het gemeentehuis van Oostzaan.

Cursusbureau Zaanstreek

 • Minitraining Opvoeden na een echtscheiding – deze training is gericht op ouders die meer willen weten over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en is voor ouders die zijn gescheiden of gaan scheiden met kinderen tussen 0 en 19 jaar.
 • Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders – bedoeld voor ouders die gescheiden zijn en die willen leren omgaan met veranderingen die een (echt)scheiding met zich meebrengt.
 • Cursus Bewust opvoeden in je eentje – voor alleenstaande ouders met kinderen tussen 3-12 jaar. Een kind alleen opvoeden kan extra zwaar zijn. Deze cursus is gericht op dagelijkse situaties.
 • JES Jeugd en Scheiding – training zowel voor kinderen als voor ouders (met ouderbijeenkomsten). In deze cursus leren kinderen vaardigheden om de scheiding te verwerken en te leren omgaan met de nieuwe situatie.
 • Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten. Bijvoorbeeld rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen.
  Wordt uitgevoegd door Parnassiagroep.

Voor meer informatie:

Humanitas (BOR)

 • Begeleide Omgangsregeling (BOR) door vrijwilligers: Een vrijwilliger helpt gescheiden ouders bij het afspreken én nakomen van een omgangsregeling. Alles is erop gericht om kinderen contact te laten houden met beide ouders. Een geschoolde vrijwilliger begeleidt de ouders.

Voor meer informatie:

 • bor.zaanstreek@humanitas.nl
 • 06 – 13 12 26 61

Villa Pinedo

 •  Online trainingen voor ouders hoe om te gaan met scheiden.

Voor meer informatie:

 Veilig Thuis

 • Meldpunt, advies en ondersteuning bij huiselijk geweld/kindermishandeling.

Voor meer informatie: