Klik hier voor het PDF-bestand van het Overzicht aanbod voor professionals (pdf 3mb).

Centrum Jong

  • Vraagbaak voor collegiaal overleg.
  • Netwerkbijeenkomsten voor samenwerkingspartners.

Voor meer informatie:

Jeugdteam Oostzaan-Wormerland

  • Trainingen echtscheidingsproblematiek voor zowel eigen medewerkers als netwerkpartners.

Voor meer informatie:

SMD

  • Info en advies en verwijzen naar meest passende hulp voor hulpvraag van ouder/kind.

Voor meer informatie:

  • 075 – 206 00 11
  • info@desmd.nl

Cursusbureau Zaanstreek

  • Themabijeenkomsten, o.a. over thema echtscheiding.

Voor meer informatie:

Veilig Thuis

  • Meldpunt, advies en ondersteuning bij huiselijk geweld/kindermishandeling, ook specifiek voor professionals.

Voor meer informatie: