Klik hier voor het PDF-bestand van de Infosheet Toegang Jeugdhulp (pdf 197kb).

In Zaanstad kunt u op verschillende plekken hulp of advies krijgen bij vragen over uw kind of uw gezin.

Heeft u behoefte aan hulp voor of advies bij:

  • Problemen in het gezin of vragen over opvoeden, opgroeien en echtscheiding? Dan kunt u terecht bij: Centrum Jong.
  • Problemen in het gezin door bijvoorbeeld schulden, werkeloosheid of verslaving? Dan kunt u terecht bij: Sociaal Wijkteam.
  • Medische problemen? Dan kunt u terecht bij: Huisarts.
  • Uw kind dat wordt gepest of vragen over het gedrag van uw kind op school? Dan kunt u terecht bij: School.

Zijn er meer of andere specialismen of kennis van jeugdhulp nodig om u en uw gezin te helpen? Zoals bij psychiatrische problemen, gedragsstoornissen of andere ingewikkelde situaties, waar meer intensieve hulp en begeleiding nodig is? Dan kunnen Centrum Jong, Sociaal Wijkteam, huisarts of school u altijd aanmelden bij: Jeugdteam.

PS. Maakt u zich ernstig zorgen over uw veiligheid of dat van uw kind? Neem voor advies contact op met: Veilig Thuis.