Klik hier voor de pdf versie Thuis met kinderen, en nu (344 kb)

Met kinderen praten over corona

Kinderen reageren waarschijnlijk met veel vragen op het nieuws over corona en dat is heel begrijpelijk. Sluit aan bij de leefwereld van je kind in wat je vertelt. Probeer vooral wanneer je kind erover begint er aandacht aan te besteden. De website van het NJI geeft hier handige tips voor. Filmpjes van het Jeugdjournaal kunnen je helpen om de vragen te beantwoorden. Dit kan ook fijn zijn samen te kijken.
Voor de meest betrouwbare informatie kun je kijken op de website van Rijksoverheid.

Dagstructuur aanhouden

Nu de scholen dicht zijn valt er veel structuur weg voor kinderen. Zetten jullie de wekker nog? Structuur is fijn voor kinderen. Het geeft veiligheid, duidelijkheid en stimuleert gewenst gedrag. Kijk online voor leuke en creatieve dagindelingen. Zo kun je ook afspraken maken, bijvoorbeeld hoe laat jullie activiteiten beginnen en het helpt bij het gebruik van beeldschermen. Teveel schermtijd kan negatieve energie geven en dat heeft invloed op de sfeer thuis.
Probeer te kijken naar waar je kind juist positieve energie van krijgt.
Hou zoveel mogelijk de bedtijden aan die jullie ook als gezin hanteren tijdens een normale schoolweek.

Doorgaan met de ontwikkeling van je kind

Vind je het lastig te bedenken hoe jullie de dag kunnen invullen? Zorg ervoor dat je de ontwikkeling van je kind nog steeds stimuleert. Stel ‘schooltijd’ in.
Taal is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Veel lezen is dé manier om de woordenschat uit te breiden en zo de taalontwikkeling te helpen. Kinderen zijn vaak dol op (voor)lezen. Maak lezen leuk! Ga samen op zoek naar onbekende woorden, lees om de beurt of bouw een hut om in zitten voor je een boek openslaat. Sommige opa’s en oma’s zijn al creatief geweest om toch te blijven voorlezen en een filmpje te sturen naar hun kleinkinderen.
Kijk hier voor meer tips om taal te stimuleren.
Laat je kind een dagboek bijhouden, net als een vakantieboek. Eventueel met knip en plak werk erbij. Dat kan ook leuk zijn voor de juf of meester, vriendjes of opa en oma.

Als de spanning thuis oploopt

Met z’n allen, een lange tijd thuis zijn is voor veel ouders en kinderen nieuw. De kunst is om zo normaal mogelijk om te gaan met deze abnormale situatie. In deze nieuwe situatie kan de spanning en emoties oplopen. Steun kan dan heel fijn zijn. De website van het NJI geeft je handige tips hoe om te gaan met oplopende spanningen.

Kinderen reageren verschillend op de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Boos, bang, druk, opstandig of juist stiller en gaan slechter slapen. Merk je veel verandering in het gedrag van je kind? Neem dit serieus en praat hierover met je kind. Biedt ruimte voor deze emoties en vraag je kind wat hem of haar zou helpen.

Vraag eventueel deskundig advies als je het idee hebt dat je er niet samen uit komt. Bij de GGD zijn jeugdverpleegkundigen en pedagogisch adviseurs bereikbaar voor advies. Je kunt van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bellen naar 0299- 74 80 04 (regio Waterland) en 075- 651 83 40 (Zaanstreek).
Ook in deze tijden zijn de Jeugdteams, Sociale Wijkteams en Veilig Thuis beschikbaar.

Hoe blijven we gezond

Door gezond te eten, genoeg te slapen en regelmatig te bewegen, blijft je weerstand zo hoog mogelijk. Met een goede weerstand is je lichaam beter bestand tegen ziekmakende bacteriën en virussen. En bewegen maakt hersens actief, waardoor je makkelijker leert. Ga dus lekker bewegen! Geef als ouder het goede voorbeeld.

Bewegen

Op internet zie je veel creatieve beweeg ideeën om zelf te doen en met je hele gezin. Zoals 1 van de vele 7 minutes workout apps, actieve manieren om het huishouden te doen of beweegspelletjes in huis.

Gezond eten

Wat is gezond? Lastig hè, daarom hebben we het makkelijker proberen te maken met deze twee posters. Blijf daarnaast veel water drinken in plaats van gezoete dranken.
Wat mag mijn kind van 0-4 jaar al eten?
Wat is gezond voor mijn kind van 4-18 jaar?

Sociale contacten

Zoveel mogelijk sociale contacten vermijden, dat is wel even iets anders dan we gewend zijn. Bekijk met elkaar welke mogelijkheden er zijn. Dit is een perfect moment om opa en oma te leren wat videobellen is. Ook zijn er programma’s waarin je zelfs met groepen kunt videobellen. Zo kunnen ze bijpraten of samen liedjes zingen. Hoe saai ook, probeer er voor te zorgen dat jullie zo min mogelijk met mensen buiten jullie gezin in contact komen. Veel oudere mensen zitten nu veel alleen. Laat je kinderen bijvoorbeeld tekeningen maken voor de mensen in verzorgingshuizen.

Kinderen hebben op dit moment nog meer aandacht en liefde nodig van jou als ouder. Luister naar hen en neem hun zorgen serieus. Zorg voor jezelf, voor elkaar en de mensen om jullie heen. Maak de situatie zo liefdevol, veilig en voorspelbaar mogelijk.