Welkom

Vanaf nu heeft u geregeld contact met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland. Wij willen dat alle kinderen in onze regio gezond en veilig opgroeien. Daar ondersteunen wij hen en u, als ouders/verzorgers bij, als u daar prijs op stelt. De Jeugdgezondheidszorg is er voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 19 jaar en hun ouders/verzorgers. Deze
periode vormt een belangrijke basis voor de rest van hun leven. De Jeugdgezondheidszorg van GGD Zaanstreek-Waterland voert haar werkzaamheden uit in alle Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Waterland en Centra Jong (CJ) in de regio Zaanstreek.

Hier staan wij voor

Elk kind is uniek

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo. Een kind verzorgen en opvoeden is uitdagend en leuk. Maar soms ook een hele klus. Het overkomt iedere ouder weleens dat hij of zij even niet meer weet hoe je iets kunt aanpakken. Of dat u een antwoord zoekt op vragen. Dat kunnen hele praktische vragen zijn (kan ik flesvoeding in de koelkast bewaren?), maar ook opvoedingsvraagstukken (mijn kind wordt gepest, wat kan ik daaraan doen?). Niet iedere ouder heeft een ervaringsdeskundige bij de hand bij wie hij of zij voor raad kan aankloppen.

Vragen staat vrij

De JGZ-medewerkers zijn er speciaal voor opgeleid om dit soort vragen te beantwoorden, te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen. Een telefoongesprek kan al voldoende zijn. Soms is er meer nodig. Bijvoorbeeld een aantal gesprekken met een Jeugdverpleegkundige om te zien waar behoefte aan is. De JGZ-medewerkers hebben tot taak om aan ouders informatie en advies te geven over het opgroeien van kinderen en hun gezondheid.

Voorkomen is beter

Eén van de belangrijkste taken van GGD Zaanstreek-Waterland is preventie: het voorkomen van problemen, ziekten en ongelukken. Daarom informeren de JGZ-medewerkers u bijvoorbeeld op welke momenten een vaccinatie uw kind het beste kan beschermen tegen ziekten.

Tijdig afwijkingen ontdekken

Niet ieder kind ontwikkelt zich ‘volgens plan’. Soms zijn er afwijkingen, zoals aan een heup, de rug of het hart. Sommige afwijkingen zijn vrij onschuldig, andere blijken ernstiger. De JGZ-medewerkers onderzoeken de jonge kinderen daarom op afgesproken momenten. Dat is belangrijk, omdat we dan tijdig de juiste zorg kunnen inzetten.

JGZ in de praktijk

Gegevens

Zodra uw kind is aangegeven bij de Burgerlijke Stand, krijgt GGD ZaanstreekWaterland zijn of haar persoonsgegevens via de Basisregistratie Personen (BRP) door.

Gehooronderzoek en hielprik

In de eerste week na de geboorte van uw kind komt een medewerker van GGD Zaanstreek-Waterland bij u thuis voor een gehooronderzoek en voor een hielprik.

Het dossier van uw kind

De wet schrijft ons voor een digitaal dossier te gebruiken. De JGZmedewerkers nemen belangrijke gezondheidsgegevens van uw kind op in zijn of haar digitale JGZ-dossier. Hierin zijn ook de uitkomsten van onderzoeken en gegeven adviezen opgenomen. Het geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling en gezondheid vanaf de geboorte tot aan het moment dat uw kind achttien wordt.
Een deel van dit dossier kunt u vrij inzien in MijnKinddossier met behulp van uw DigiD. De JGZ-medewerkers plaatsen hier ook informatiemateriaal die voor uw kind van toepassing is.

Als u naar een andere woonplaats verhuist, stuurt de JGZ-medewerker het dossier aan de JGZ in uw nieuwe woonplaats. Kijk voor vragen en informatie over het gebruik van het JGZ-dossier op www.ggdzw.nl.

Baby’s en peuters

Tot uw kind vier jaar is, nodigen wij u meerdere malen uit om met uw kind naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in de regio Waterland of het Centrum Jong (CJ) in de Zaanstreek te komen. In het begin is dat vrij regelmatig. Naarmate uw kind ouder wordt, zitten er langere periodes tussen de afspraken. Deze bezoeken zijn bedoeld om de ontwikkeling van uw kind te volgen en eventuele afwijkingen tijdig op te sporen. De assistente ontvangt u en weegt en meet uw kind. De Jeugdarts let met name op de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind. Bij de Jeugdverpleegkundige kunt u terecht voor advies en voorlichting over (op) voeding, verzorging en veiligheid. Zowel de arts als verpleegkundige geven de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Bij beiden kunt u natuurlijk met uw vragen terecht.

Kinderen ouder dan vier jaar

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs nodigt GGD Zaanstreek-Waterland uw kind nog een paar keer uit. In ieder geval een keer voor een bezoek aan de Jeugdarts, de Logopediste, de Jeugdverpleegkundige en de Doktersassistente.
Kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar krijgen aan de hand van een vragenlijst al dan niet een uitnodiging.

Afspraak afzeggen of verzetten

Heeft u een afspraak dan ontvangt u van GGD Zaanstreek-Waterland een sms’je ter herinnering. Bent u verhinderd? Geeft u dit s.v.p. dan zo spoedig mogelijk door.

Vaccinaties (inentingen)

Als bescherming tegen een aantal ernstige ziekten biedt de overheid het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan voor alle kinderen tot en met dertien jaar. Dankzij het RVP is een aantal ernstige ziekten bijna geheel verdwenen.

GGD Zaanstreek-Waterland voert de vaccinaties van het RVP in onze regio uit. De vaccinaties zijn tegen de volgende ziekten:

 • Difterie, Kinkhoest, Tetanus, Polio
 • Haemophilus Influenzae B
 • Bof, Mazelen, Rode hond
 • Meningokokken C
 • Hepatitis B
 • Pneumokokken
 • Baarmoederhalskanker (HPV)

De meeste vaccinaties krijgt uw kind in de eerste vier levensjaren tijdens een contactmoment. U ontvangt vooraf informatie over het vaccinatieprogramma en u kunt er ook met de Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige over praten.
Vanaf vier jaar vinden de vaccinaties plaats tijdens aparte groepsvaccinatiesessies.
Het deelnemen aan het RVP geschiedt op vrijwillige basis, in het belang van het kind én de volksgezondheid.

Andere contactmomenten

Inloopspreekuur

Tijdens het inloopspreekuur kunt u zonder afspraak bij een Jeugdverpleegkundige langsgaan in het CJ of CJG. Dit inloopspreekuur is bestemd voor ouders van baby’s en peuters, maar ook voor oudere kinderen en hun ouders. Tijdens dit spreekuur kunt u vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen, zoals (op)voeding, groei of ontwikkeling van uw kind. Indien
nodig maken wij een vervolgafspraak. Wanneer er een inloopspreekuur is kunt u vinden op www.ggdzw.nl. U mag ook naar een andere locatie gaan dan u gewend bent.

Huisbezoek

Voor onderwerpen die meer tijd vragen, bijvoorbeeld vragen over eten, slapen, zindelijkheid, baby’s die veel huilen, problemen in het gezin en pesten is het mogelijk dat de Jeugdverpleegkundige bij u thuis komt. Heeft u daar behoefte aan? Geef dit dan aan bij uw Jeugdarts of -verpleegkundige.

Opvoedspreekuur

Om te voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot problemen is het belangrijk om tijdig aan de bel te trekken. Met kleine en grote opvoedvragen over kinderen en jongeren tussen nul en negentien jaar kunt u naast de genoemde contactmogelijkheden met de Jeugdverpleegkundige ook eventueel een afspraak maken op een Opvoedspreekuur.

Tijdens het Opvoedspreekuur krijgt u in één of meer gesprekken tips van een Opvoedadviseur volgens de Triple P-methode (Positief Pedagogisch Programma/positief opvoeden). Deze methode biedt handvatten om op een positieve manier met opvoeden bezig te zijn. Meer informatie over deze methode kunt u vinden op www.positiefopvoeden.nl.

De opvoedspreekuren vinden plaats in de CJ’s en CJG’s op verschillende tijdstippen in de regio. U kunt er gratis gebruik van maken. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen: 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). U kunt ook een afspraak maken via www.opvoedspreekuur.nl.

Jeugdverpleegkundige advieslijn

Voor telefonisch advies over gezondheid, (op)voeding en gedrag van uw kind is op alle werkdagen tussen 13.00 en 16.30 uur één van onze Jeugdverpleegkundigen telefonisch bereikbaar via 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG).

Telefonisch contact

De Jeugdarts of -verpleegkundige kan u zo nodig nog eens extra bellen om te vragen hoe het gaat. U kunt zelf ook afspreken dat zij op geregelde momenten telefonisch contact opnemen.

Digitale vraagbaak

Op www.ggdzw.nl of www.cjgzw.nl vindt u allerlei informatie over de JGZ. U kunt per e-mail uw vraag stellen.

 

Meer ondersteuning

VoorZorg

Voor aanstaande, erg jonge moeders die voor het eerst zwanger zijn en die daarna ook extra begeleiding nodig hebben, is er het (preventie-) programma VoorZorg.
Kijk voor meer informatie op www.voorzorg.info. Voor aanmelding kunt u bellen naar 075 651 83 05.

Begeleiding bij borstvoeding

Als het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat, kan uw Jeugdverpleegkundige u extra ondersteuning bieden. Indien nodig kan zij u adviseren gebruik te maken van een Lactatiekundige van GGD Zaanstreek-Waterland, een specialist op het gebied van borstvoeding. Deze deskundige verzorgt thema-avonden en begeleidt ouders bij gecompliceerde vragen over borstvoeding. Bijvoorbeeld over problemen bij het geven van borstvoeding, over medicijngebruik of over ziekte bij de moeder of bij de baby. In bijzondere situaties kan de Lactatiekundige bij u thuis komen.

Spreekuur logopedie nul tot vier jaar

Praten begint al met de geluiden die uw baby maakt om aandacht te krijgen of om iets aan te geven (bijvoorbeeld honger). Vanaf ongeveer twaalf maanden zeggen de meeste kinderen een paar woordjes, zoals papa, mama, nee. Kinderen van drie jaar spreken vaak al in (korte) zinnetjes. Problemen met eten en drinken, zoals verslikken, slecht kauwen en kwijlen, kunnen zorgen dat de ontwikkeling van de uitspraak moeilijker gaat. Hier is vooral op jonge leeftijd veel aan te doen.

Heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Maak een afspraak voor het gratis spreekuur logopedie via 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG).

Themabijeenkomsten en cursussen

GGD Zaanstreek-Waterland biedt allerlei cursussen en themabijeenkomsten voor ouders van kinderen van 0 tot 19 jaar, over de ontwikkeling, opvoeding en begeleiding van kinderen. De thema’s kunnen zijn:

 • De peuterpuberteit
 • Voorlezen
 • Taalontwikkeling
 • Regels en grenzen
 • Omgaan met sociale media
 • Kinderen in de puberteit

Op aanvraag verzorgt GGD Zaanstreek-Waterland ook themabijeenkomsten op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

VideoHomeTraining

GGD Zaanstreek-Waterland biedt ook kortdurende videohometraining. Hierbij maakt een speciaal opgeleide Jeugdverpleegkundige bij een gezin thuis een aantal filmopnames en bespreekt verschillende momenten van deze opnames met de ouders. Ouders kunnen de leerpunten gebruiken tijdens lastige momenten bij de opvoeding van hun kind. Videohometraining
wordt ingezet bij opvoedvragen en opvoedproblemen. U kunt informatie vragen bij uw eigen Jeugdverpleegkundige of -arts. Zij verzorgen in overleg met u eventueel de aanmelding.

Vroeg Tijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen VTO-Vroeghulp

VTO-Vroeghulp is voor ouders van kinderen van nul tot en met zes jaar, die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind of die begeleid willen worden bij het afstemmen van onderzoek en hulpverlening. Voor informatie en advies kunt u terecht op 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). Of stuur een e-mail naar vtovroeghulp@ggdzw.nl.
U kunt ook bij uw Jeugdarts of -verpleegkundige informeren.

 

Belangrijk om te weten


Samenwerking met voorschoolse voorzieningen en onderwijs

Onze Jeugdartsen en -verpleegkundigen hebben structureel overleg met voorschoolse voorzieningen en de scholen in de regio. Bespreking van uw kind vindt alleen plaats als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Samenwerking met andere organisaties

Onze medewerkers werken in het belang van een goede zorg samen met anderen, zoals huisartsen, kinderartsen, kinderopvang of hulpverlening.

Verwijsindex (Multisignaal)

Om goede zorg te kunnen bieden is het van belang dat organisaties van elkaar weten dat ze betrokken zijn bij de zorg van uw kind. Deze organisaties gebruiken daarvoor één systeem: de verwijsindex.
In het kort:

 • De verwijsindex is een digitaal systeem.
 • Alleen hulpverleners hebben inzicht in de verwijsindex.
 • Hulpverleners betrokken bij uw kind kunnen elkaar beter en sneller vinden.
 • Wij informeren u bij een eventuele registratie.
 • In de verwijsindex is alleen basisinformatie opgeslagen en contact- gegevens van betrokken hulpverleners.
 • De registratie staat maximaal twee jaar in het systeem.
 • U kunt bezwaar maken.
 • Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/multisignaal.

Privacy

Wij werken volgens het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland. U kunt het privacyreglement vinden op www.ggdzw.nl/over_ons. Voor al onze medewerkers geldt het beroepsgeheim. U bent er dus altijd zeker van dat zij uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Alleen de direct bij de zorg betrokken medewerkers kunnen de informatie over u en
uw kind inzien. Uiteraard heeft u zelf wel het recht om de gegevens in te zien of desgewenst te verbeteren.

Blijkt het nodig of gewenst om uw gegevens aan anderen door te geven, dan is hiervoor uw toestemming vereist. Een enkele keer komt het voor dat, in het belang van het kind, onze medewerkers van deze regel afwijken. Zij informeren u dan hierover.

GGD Zaanstreek-Waterland bewaart niet overgedragen persoonsgegevens, overeenkomstig de wet, vijftien jaar.

Bundelen van gegevens

Behalve de zorg voor uw kind heeft GGD Zaanstreek-Waterland ook de taak om een algemeen beeld te kunnen geven van de gezondheidstoestand van alle kinderen in de regio of een bepaalde gemeente. Om dit te kunnen doen, bundelt GGD Zaanstreek-Waterland gegevens op regionaal, gemeente of wijkniveau. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van overgewicht en het alcoholgebruik onder jongeren. Op basis van deze gegevens kan de gemeente eventueel extra maatregelen voor een bepaald gebied treffen of het gemeentebeleid aanpassen.
Tevens benutten wij deze gegevens voor het eigen beleid binnen de JGZ. De medewerkers, die de gegevens verwerken, hebben geheimhoudingsplicht en werken volgens het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland.

Meldcode huiselijk geweld (HG) en Kindermishandeling (KM)

Zoals alle organisaties die te maken hebben met kinderen en ouders, maken wij – in het belang van uw kind – gebruik van de verplichte meldcode HG en KM. Meer informatie hierover is te vinden op www.ggdzw.nl/professionals/veilig-thuis/.

 

Praktische zaken

Kosten

De dienstverlening van de JGZ is gratis.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de geboden zorg of de verleende dienst, dan adviseren wij u om dit eerst met de medewerker in kwestie te bespreken. Meestal leidt dit tot een bevredigende oplossing. Als dit niet het geval is, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van GGD Zaanstreek-Waterland. De klachtenprocedure kunt u vinden op www.ggdzw.nl/over_ons/klachten.

Verhuizen

Gaat u verhuizen buiten de regio, dan is het verstandig om dat tijdig door te geven aan uw Jeugdverpleegkundige en/of het planbureau van de JGZ: 075 651 83 40 (CJ) of 0299 74 80 04 (CJG). Wij regelen dan de overdracht van uw gegevens.

Leveringsvoorwaarden

Onder voorbehoud van wijzigingen baseert GGD Zaanstreek-Waterland haar zorg aan kinderen en jeugdigen in haar werkgebied op de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen. De JGZ hanteert bij de uitvoering ervan de in Nederland algemeen aanvaarde normen en waarden. Om goede zorg te kunnen geven is het belangrijk dat medewerkers van GGD Zaanstreek-Waterland hun werk, zowel bij u thuis als in het CJ(G), onder goede, veilige en rookvrije omstandigheden kunnen uitvoeren. Van u als ouders/verzorgers verwachten wij dat u de algemeen geldende gedragsregels in acht neemt.

Werklocaties van GGD Zaanstreek-Waterland

De JGZ verricht haar werkzaamheden vanuit een CJG of een CJ. Wilt u weten waar bij u in de buurt de activiteiten van de JGZ plaatsvinden, kijkt u dan op www.ggdzw.nl/jeugd_en_gezin of www.cjgzw.nl.

 

Meer weten?

In deze brochure treft u veel informatie aan. Heeft u nog vragen of wilt u over een bepaald onderwerp meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.
Kijk voor meer informatie op www.ggdzw.nl/over_ons.

Telefoon 075 651 83 40 (Centrum Jong)
0299 74 80 04 (Centrum Jeugd en Gezin)
Website www.ggdzw.nl
E-mail jgz@ggdzw.nl

© ggdzw 2017

Klik hier voor het PDF-bestand van de folder Samen zorgen voor uw kind (pdf 559kb).