Wil je dat je kind tweetalig onderwijs gaat volgen na de basisschool? Of wil je kind zelf graag naar een tweetalige middelbare school? In Nederland kun je binnen alle typen voortgezet onderwijs kiezen voor een school met tweetalig onderwijs: vmbo, havo en vwo.

Engels

De meeste tweetalige scholen geven les in het Nederlands en in het Engels. In Friesland zijn er scholen die in het Nederlands, Engels en Fries lesgeven. Dit heet drietalig onderwijs. Op de havo of het vwo krijgt je kind minimaal de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Op het vmbo is dat 30%. Bij de vakken die in het Engels worden gegeven moet je kind zelf ook Engels spreken met de docent en met de andere leerlingen. Meestal is dat bij vakken als economie, aardrijkskunde of gymnastiek.

Waarom tweetalig onderwijs?

Als je kind les krijgt in meer talen, gaat het soepeler om met taal en voelt het zich zekerder in zijn taalgebruik. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen in het tweetalig onderwijs het goed doen en vooral op Engels beter scoren dan leerlingen die op een reguliere school zitten. Het onderzoek laat ook zien dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de vakken die de leerlingen in het Engels krijgen. In het tweetalig onderwijs is er ook veel aandacht voor Europese en internationale onderwerpen.

Veel vervolgopleidingen zijn (gedeeltelijk) in het Engels. Je kind heeft een voorsprong als het op de middelbare school goed Engels heeft leren spreken.

Kies je voor tweetalig onderwijs?

Middelbare scholen die tweetalig onderwijs geven, zijn populair. Vaak is er een wachtlijst en meestal zijn er strenge toelatingseisen. De kosten voor tweetalig onderwijs zijn wat hoger dan op een reguliere school. Daarom moet je voor tweetalig onderwijs meestal een extra ouderbijdrage betalen.

Kijk voor meer informatie over tweetalig onderwijs op Nuffic.nl.