Sommige jongeren hebben moeite met de lesstof van hun opleiding. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het niveau of het tempo te hoog is, of door andere leerproblemen, zoals concentratieproblemen en motivatieproblemen. Dat kan leiden tot studievertraging.

Voor een groot deel hebben jongeren zelf in de hand of ze goede of slechte cijfers halen. Ze kunnen hogere cijfers halen door naar college of naar de lessen te gaan, goed op te letten, huiswerk te maken en te zorgen dat ze de lesstof goed kennen.

Achterstanden en studievertraging

Als studenten niet voldoende tentamens halen, kunnen ze misschien niet deelnemen aan vervolgvakken of niet aan een nieuwe studieperiode beginnen. Op de meeste opleidingen is het mogelijk om tentamens, opdrachten en werkstukken te herkansen. Studenten lopen tijdens de opleiding meestal ook een of meerdere stages, waarvoor je een cijfer krijgt. Het hangt van het type opleiding af in hoeverre je zoon of dochter wordt geholpen bij het inhalen van achterstanden.

Het jaar overdoen

Studenten die niet voldoende studiepunten of tentamens halen, moeten vaak een (deel van een) jaar overdoen. Ook stages moeten soms worden overgedaan bij onvoldoende resultaat.

Je kind is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn of haar studieresultaten. Als ouder heb je steeds minder directe invloed op de keuzes en het gedrag van je kind. Maar de band tussen jou en je kind blijft altijd belangrijk en daar heb je wel invloed op. Bijvoorbeeld door belangstelling te tonen. Of door je kind te steunen als je ziet dat je kind hard zijn best doet voor een tentamen. Bespreek ook dat eventuele studievertraging gevolgen kan hebben voor de studielening.

Praat regelmatig met je kind over school

Het is goed om regelmatig interesse te tonen voor de studieprestaties van je zoon of dochter. Als er dan problemen ontstaan, kun je er makkelijker samen over praten. Als er een probleem is met de motivatie, kun je daarin als ouder advies geven. Boos worden heeft vaak een averechts effect en daar help je je kind dus niet mee.