Veel kinderen doen wel eens iets wat niet mag. Het kan bijvoorbeeld gaan om thuis snoep of geld stelen of speelgoed van andere kinderen stelen. Ze komen dan niet meteen in aanraking met justitie. Dat wordt anders als het gaat om winkeldiefstal, vernielingen of ander strafbaar gedrag.

Oorzaken van stelen

Stelen op deze leeftijd kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat je kind bij de groep wil horen, jaloers is op iets van een ander kind, niet goed kan delen, grenzen wil verkennen, aandacht wil trekken of te weinig toezicht heeft. Wat de oorzaak ook is, stelen op deze leeftijd is iets om direct aan te pakken. Het is belangrijk dat je kind leert wat wel en niet mag en waarom.

Wat kun je doen?

  • Als je het zeker weet, vraag dan niet òf je kind het gedaan heeft. Confronteer je kind op een directe en kalme manier met het feit. Zo voorkom je dat je kind gaat liegen.
  • Als je het wel eerst moet vragen, prijs je kind dan als hij het eerlijk toegeeft maar wijs het stelen af. Liegt je kind, zeg dan dat je dat los van het stelen ook erg vindt.
  • Probeer erachter te komen waarom je kind heeft gestolen en praat daarover. Zeg dat stelen niet de manier is om dit op te lossen. Leg uit waarom je kind niet mag stelen: wijs op de negatieve gevolgen voor de ander en hoe je kind het zelf zou vinden als er iets van hem wordt gestolen.
  • Geef altijd een passende straf. Zoals onder jouw begeleiding terugbrengen wat gestolen is en excuses aanbieden, terugbetalen door bijvoorbeeld klusjes voor je te doen of een tijdje iets niet mogen wat je kind erg leuk vindt.
  • Als jullie hebben gepraat en de straf is achter de rug, geef je kind dan weer de kans en ga hem niet wantrouwen.

Aangifte bij de politie

Als je kind iets steelt in een winkel of dingen vernielt, loopt hij naast jouw straf natuurlijk ook de kans betrapt en opgepakt te worden. Of dat er aangifte tegen hem wordt gedaan bij de politie. Na de aangifte word je op het politiebureau uitgenodigd om te praten over wat je kind heeft gedaan. Je praat dan over wat er gaat gebeuren en hoe je kunt voorkomen dat het nog een keer gebeurt.

Als je kind (nog) niet in aanraking is gekomen met de politie, maar je maakt je wel ernstig zorgen over dit soort gedrag, kun je hulp vragen via de jeugdgezondheidszorg. Als je kind emotioneel in de knel zit, kan dat de oorzaak zijn van dit gedrag. Daar kun je steun bij krijgen.

Minderjarigen

Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wel vult de politie een zorgformulier in. Hiervan moeten ze de ouders op de hoogte stellen. Met dit zorgformulier doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig thuis bekijkt de melding en schakelt hulp in.