De sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind begint al vanaf de geboorte. Als baby, peuter en basisschoolkind is je kind steeds bezig met de band met zijn ouders, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes.

Ook nu je kind volwassen en zelfstandig wordt, is de sociaal-emotionele ontwikkeling heel belangrijk.

Contact met anderen

Meestal leggen kinderen in deze leeftijd zelf contacten met anderen. De meeste jongeren beleven veel steun en plezier aan hun vrienden en vriendinnen. Vriendschappen zijn goed voor het zelfvertrouwen en geven je kind een positief zelfbeeld.

Inlevingsvermogen

Hoe ouder je kind wordt, hoe beter het zich kan verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Dit is heel belangrijk, want doordat je kind zich goed kan inleven in anderen, leert het beter omgaan met afspraken, regels en conflicten. Hierdoor kan je kind nu ook beter vriendschappen aangaan en onderhouden.

Contact tussen jou en je kind

Jongeren die altijd al een goede band met hun ouders hebben, vertellen meer aan hun ouders. Bijvoorbeeld over hun activiteiten, vrijetijdsbesteding en met wie ze veel omgaan. Daardoor kun je als ouder in deze fase nog steeds invloed hebben op het gedrag van je kind door erover te praten. De relatie met je kind is nu meer gelijkwaardig.

Sociaal-emotionele problemen

Sommige jongeren hebben problemen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Praat hierover met je kind en ga samen op onderzoek uit. Gebruik hiervoor niet alleen het internet, maar vraag andere ouders of professionals ook eens naar hun ervaringen. Ga vervolgens ook samen met je kind op zoek naar een manier om met zijn problemen om te gaan.