De gevolgen van pesten zijn ernstig. Als kinderen herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen ze sociale en emotionele problemen krijgen. Het is daarom belangrijk om het probleem op tijd en goed aan te pakken. Ook als je kind digitaal wordt gepest. Pesten komt vooral voor bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar.

Wie wordt gepest?

Er is veel kennis over welke kinderen meer risico lopen om gepest te worden. Misschien herken je je kind erin, of juist niet. Ieder kind en iedere situatie is weer anders.

De meeste kinderen die gepest worden hebben een negatief zelfbeeld. Ze zijn vaak angstiger, onzekerder, gevoeliger en stiller. Hierdoor trekken ze zich terug of reageren ze soms wat aanvallend op anderen. Ze kunnen vaak minder makkelijk met andere kinderen omgaan en zijn minder weerbaar. Daarom worden ze makkelijker slachtoffer van pesters. Pesters zijn vaak minder goed in het inleven in een ander. Of ze hebben zelf problemen waardoor ze iemand zoeken om zich op af te reageren. Meelopers kunnen dit pestgedrag versterken.

Hoe merk je dat je kind gepest wordt?

Kinderen schamen zich vaak voor het pesten. Daarom vinden ze het moeilijk om er thuis en op school over te praten. Je kind zal het jou dus meestal niet zelf vertellen. Toch zijn er signalen waaraan je kunt merken dat er iets mis is.

Je kind:

Wat kun je als ouder zelf doen?

Het pesten zal niet vanzelf stoppen, het is belangrijk om snel iets te doen. Blijf hierbij wel rustig en bedenk wat je het beste kunt doen.

  • Praat met je kind en onderneem actie om je kind te helpen.
  • Praat met iemand op de plek waar er gepest wordt. Als dit op school is bespreek het dan met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn). De school of bijvoorbeeld sportvereniging is ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kan de pester aanspreken. Bij cyberpesten kan je contact opnemen met bijvoorbeeld de beheerder van de website.

Meer zelfvertrouwen

Geef je kinderen vaak complimenten. Dan krijgt je kind misschien wat meer het gevoel dat het de moeite waard is. Een kind met wat meer zelfvertrouwen staat wat steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten.

Meer informatie over pesten

Je kunt meer informatie over pesten vinden op NJI.nl, Stoppestennu.nl en Oudersonderwijs.nl. Voor kinderen is er de website Pestweb.nl.

Filmpje: PestenBron: Opvoedinformatie Nederland
In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is.
Filmpje: Hoe help je jouw kind weerbaarder te worden?Bron: Opvoedinformatie Nederland
Hoe kan je jouw kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden? Fiona geeft je tips.