Link naar Zien drinken doet drinken def

Zien drinken doet drinken

‘Zien drinken doet drinken’ maakt volwassenen bewust van de invloed van alcoholgebruik op kinderen. Deze landelijke campagne loopt van 6 tot en met 26 november.

Ouders als voorbeeld

Kinderen leren al vanaf hun 2e jaar over alcohol. Vanaf het 4e jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders verandert als ze hebben gedronken. Vanaf hun 6e jaar hebben kinderen positieve verwachtingen over de gevolgen van alcohol.
Kinderen, die hun ouders zien drinken, gaan positiever denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken. En later teveel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

Wat kunt u doen?

De GGD maakt tijdens en na de campagne ouders en andere opvoeders bewust van hun voorbeeldfunctie. En de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. We geven een positief signaal af: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken.
Fijn als u deze boodschap ook verspreidt in uw omgeving.

Extra informatie

Het Trimbos heeft een factsheet dat een overzicht geeft van recente literatuur naar de gevolgen van het zien van alcoholgebruik in de sociale omgeving op alcohol-gerelateerde normen en het drinkgedrag van kinderen en jongeren zelf. Kijk voor meer informatie over de campagne op www.ziendrinkendoetdrinken.nl.