Link naar Wel of niet met neusverkoudheid naar kinderopvang of school

Wel of niet met neusverkoudheid naar kinderopvang of school

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld over verkouden kinderen en kinderopvang/school. AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben een vragenlijst en beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de RIVM richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouders), leerkrachten van scholen en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang /school kan komen.