Link naar Week van de Lentekriebels

Week van de Lentekriebels

Rutgers en GGD Zaanstreek-Waterland organiseren van 15 tot en met 21 maart 2021 ‘de Week van de Lentekriebels!’ In deze week is er op scholen extra aandacht voor verschillende onderwerpen rondom relationele en seksuele vorming.

Wat is de Week van de Lentekriebels?

Dit is nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar is het thema: Seksuele en gender diversiteit.

Deze week helpt uiteindelijk om structureel aandacht te geven aan het thema en om het op schoolbreed niveau een plek te geven binnen het lesprogramma. Wilt u meer informatie over de Week van de Lentekriebels, of wilt u zich aanmelden? Kijk op https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/wat-de-week-van-de-lentekriebels

Hoe aan te bieden aan ouders?

Scholen kunnen een themabijeenkomst aanvragen over de seksuele ontwikkeling, om zo ook ouders te betrekken bij dit onderwerp, via www.cursusbureauzaanstreek.nl

Een pedagoog van de GGD verzorgt dan op locatie of online (afhankelijk van de coronamaatregelen) een bijeenkomst.