Link naar Week van de Lentekriebels 18 t/m 22 maart

Week van de Lentekriebels: 18 t/m 22 maart

Jaarlijks vindt aan het begin van de lente de ‘Week van de Lentekriebels’ plaats. Dit jaar is het van 18 t/m 22 maart. Tijdens deze week geven basisscholen in heel Nederland les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit uit het lespakket Kriebels in je Buik en zijn er vaak ook andere feestelijke activiteiten binnen de school.

Waarom lesgeven over relaties en seksualiteit?

Wat is respect? Hoe ga je met elkaar om? Wat gebeurt er in de puberteit en waar komen baby’s vandaan? Dit zijn allemaal vragen die kinderen stellen. Ook zien kinderen veel seksueel getinte beelden in de media. Hoe gaat u hiermee om als leerkracht en ouder? Het geven van relationele en seksuele vorming zorgt ervoor dat leerlingen weerbaarder worden en de juiste kennis krijgen. Door hier vanaf jonge leeftijd aandacht voor te hebben, weten leerlingen waar ze terecht kunnen als ze hier vragen over hebben. Daarnaast verbetert de sfeer met deze lessen op een school. Wist u trouwens dat leerlingen die hier van jongs af aan les over krijgen, op latere leeftijd bewustere keuzes maken over relaties en seksualiteit?

Taak GGD

Als een school aan de slag gaat met de Week van de Lentekriebels, is het van belang om ouders hierin te betrekken. GGD Zaanstreek-Waterland adviseert over ouderavonden, lesmateriaal en de training aan leerkrachten. Het cursusbureau organiseert ouderbijeenkomsten over de seksuele opvoeding.

Tip! Bij het Zaans Natuur en Milieucentrum is de tentoonstelling ‘Rode oortjes’ te zien van april t/m juni. In deze lesactiviteit leren leerlingen van groep 7 en 8 in een uur over voortplanting bij planten, dieren en mensen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bekijk de website https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/bestellen/ of stuur een e-mail naar educatief medewerker Flip Valk: f.valk@zaansnatuurmilieucentrum.nl.