Link naar Helpdesk Scheiding

Training voor kinderen van gescheiden ouders: JES (Jij En Scheiding)

Echtscheiding is een ingrijpende emotionele gebeurtenis voor kinderen en ouders. Uit de praktijk blijkt dat een kind graag met lotgenootjes wil delen en ervaren dat hij/zij niet de enige is, die worstelt met de gevolgen van een scheiding.

Dit kan in de training JES (Jij en Scheiding), die bij voldoende aanmelding in het voorjaar 2019 start in Centrum Jong Wormer.
Een opvoedkundig adviseur en maatschappelijk werker hebben deze cursus opgezet en begeleiden het. De training is voor kinderen van gescheiden ouders in de leeftijd van 8-12 jaar uit de gemeente Wormerland.

De training bestaat uit zes kinderbijeenkomsten en twee ouderavonden voor de biologische ouders van het aangemelde kind.
Het doel van de training is, dat kinderen beter voor zichzelf leren op te komen. Zij leren omgaan met spanningsvolle situaties en geven elkaar tips. Ook is er aandacht voor het vinden van steun in hun naaste omgeving.

Voorafgaand aan de training vindt er een intakegesprek plaats met de biologische ouders, om een beeld te krijgen van de leefsituatie van het kind. We willen van de ouders weten waarom ze hun kind aanmelden voor deze training.

Ouders krijgen tijdens ouderavonden informatie over de manier waarop wij met de kinderen werken tijdens de training. De ouderavonden voor vaders en moeders zijn gescheiden en vinden diezelfde avond, na elkaar plaats.

De training wordt afgesloten met een evaluatiegesprek met beide ouders en kind.
Hier kunnen eventuele zorgen van de trainers en vragen van ouders worden gedeeld, evenals verwijzing als er meer nodig is.

Informatie
Klik hier voor het aanmeldformulier.

Kosten: geen
Locatie: Beschuitstoren, Dorpstraat 127, Wormer
Contact: 075 – 6518340