Sociale Vaardigheidstraining voor jongens en meisjes uit groep 6 en 7 start in april 2015!

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van anderhalf uur. Groepsgrootte: zes tot acht deelnemers. De training wordt gegeven op vrijdagmiddagin Wormer. Voorafgaand aan de training vindt een kennismakingsgesprek plaats met de trainers, kind en ouders. Hierin wordt gesproken over wat het kind wil leren tijdens de training (leerdoelen), wat ouders belangrijk vinden en hoe ouders kunnen helpen bij de ‘klussen’ uit de map waar de deelnemers mee gaan werken.

Halverwege de trainingsperiode is er een ouderbijeenkomst waarin de ouders van een groep bij elkaar komen en er gesproken wordt over wat we tijdens de training doen, vragen die leven en hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen. Na afloop van de training is er een individueel eindgesprek met deelnemer, ouder(s) en trainers. De deelnemer ontvangt een certificaat.

Naast de ouders wordt ook de school betrokken. Leerkrachten wordt bij de start van de training gevraagd hoe zij het kind zien en wat volgens hen leerpunten zijn voor het kind. Daarnaast wordt hen gevraagd om een effectmeting in te vullen, aan het begin en aan het eind van de training. Hierop staan de leerdoelen van het kind vermeld. De training heeft het meeste effect als het kind gestimuleerd wordt bij het oefenen van de vaardigheden die in de training worden aangeleerd. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij de kinderen helpen bij het oefenen van de ’klussen’ die in hun klussenmap staan.

In de training wordt een aantal onderwerpen besproken en geoefend:

 • Kennismaken, vragen stellen en luisteren
 • Complimentjes geven en ontvangen
 • Onderhandelen (de één wil dit, de ander dat)
 • Omgaan met boosheid, ruzie en conflict
 • Nee zeggen, iets weigeren
 • Voor jezelf opkomen op een goede manier
 • Gevoelens herkennen
 • Reageren op pesten
 • Mag ik meedoen?
 • Als je last hebt van iemand
 • Een fout toegeven, excuses aanbieden
 • Lichaamstaal (hoe sta, praat, kijk ik?)

 

Er wordt gewerkt volgens een (flexibel) draaiboek. Tijdens de bijeenkomsten oefenen we veel aan de hand van rollenspellen met verschillende soorten gedrag. Het gedrag van de schildpad, de leeuw en de pauw. Ieder dier heeft zijn plussen en minnen. We gebruiken daar soms een gekleurde pet bij.
aanpakken, rustig zeggen wat je ervan vindt en daar trots op zijn (PAUW)
knokken, erop af gaan, durven, soms boos worden (met woorden) (LEEUW)
wegkruipen, voorzichtig, en (nog) niet zeggen wat je vindt (SCHILDPAD)

Op het moment dat we merken dat een thema bij veel kinderen speelt en extra aandacht nodig heeft, maken we daar tijd voor. We trainen zoveel mogelijk ‘op maat’. Bij de rollenspellen kijken we met de hele groep wat er goed ging en wat anders zou kunnen. Hierbij komen ieder keer de vragen terug: wat ging er goed? (de top) en Wat kan er nog beter (de tip). De bijeenkomsten worden afgesloten met een ontspanningsoefening.

De trainers zijn Albertine van der Ploeg, jeugdverpleegkundige in Wormer en Anne-Paulien Dam, pedagogisch medewerker
Klik hier om u aan te melden.
Voor meer informatie bel 075-6518340 of mail cursus@ggdzw.nl.