Link naar Plezier op school

Plezier op school

Voor kinderen van groep 8 die de overgang naar de middelbare school spannend vinden en/of problemen ondervinden in de omgang met leeftijdgenoten, organiseert GGD Zaanstreek-Waterland de zomercursus ‘Plezier op school’ is. Deze gratis cursus bestaat uit 2 dagen en is op 28 en 29 augustus van 9.30 tot 16.30 uur in Zaanstad.

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een grote spannende stap. Voor kinderen die op de basisschool moeilijkheden ondervonden in de omgang met leeftijdsgenoten, gepest werden of een laag zelfbeeld hebben kan dit extra spannend zijn. Deze problemen zouden zich opnieuw voor kunnen doen op de nieuwe school. De zomercursus ‘Plezier op School’ is bedoeld om dit te voorkomen en het zelfvertrouwen van de deelnemers te vergroten. Dit zal aanstaande brugklassers helpen met plezier naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Wat leren de kinderen

‘Plezier op School’ is een sociale vaardigheidstraining. Tijdens de training praten, spelen en oefenen we. Het gaat over gedrag, gedachten en gevoelens bij sociale situaties. Kinderen leren zich zelfbewuster te gedragen, positief te denken met helpende gedachten en zich te ontspannen. ln de training oefenen we vaardigheden met rollenspel, zoals een praatje beginnen en ook weer goed beëindigen, aansluiting zoeken bij een groepje, gevoelens herkennen, nee zeggen, voor jezelf opkomen op een goede manier, reageren als je last van iemand hebt en op pesten, kritiek geven en ontvangen, non verbaal gedrag (stevig staan, anderen aankijken, duidelijk praten). ln het contact met de andere deelnemers ervaren de kinderen dat zij niet de enigen zijn die problemen ervaren. Dat lucht op en geeft begrip over en weer.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.cursusbureauzaanstreek.nl. De inschrijving sluit 1 juni.