Ouderbijdrage jeugdhulp wordt afgeschaft

Ouders hoeven vanaf 1 januari 2016 niet langer een bijdrage te betalen voor jeugdhulp. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft besloten een einde te maken aan de regeling.

De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Van Rijn: “Door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben wordt de ouderbijdrage als drempel ervaren. En het is juist belangrijk dat er geen drempels zijn voor kinderen als de jeugdhulp nodig hebben. Administratief is het vooral gedoe en levert het weinig geld op. Terwijl gemeenten dat wel nodig hebben om aan jeugdhulp uit te kunnen geven. Dus we stoppen ermee en gaat het anders regelen. Ouders en kinderen die jeugdhulp nodig hebben, zijn hier in 2016 vanaf.”

Meebetalen aan verblijf

De bijdrage was bedoeld om ouders te laten meebetalen aan de verblijfskosten van kinderen die niet thuis verblijven omdat ze een vorm van jeugdhulp krijgen. Omdat die verblijfkosten in die situaties thuis niet gemaakt hoeven te worden. Onderzoek wijst uit dat dit zogenaamde besparingsmotief niet opgaat in veel situaties. Bovendien blijkt de regeling als drempel te worden ervaren en kost het innen van de ouderbijdrage door gemeenten veel administratie en geld.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport