Onderzoek: Jongeren en Alcohol drinken

Jongeren die alcohol drinken, functioneren niet slechter op concentratievermogen, impulscontrole en geheugen dan niet-drinkende jongeren. Dat concludeert Sarai Boelema in het onderzoek waarop zij 5 december promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Boelema deed onderzoek onder 2.230 jongeren, op 11- en 19-jarige leeftijd. Zij verdeelde hen over zes groepen, van niet-drinkers tot zware drinkers. Ze vond geen verschillen tussen de groepen: het risico op afwijkingen in het cognitief functioneren wordt niet groter door drankgebruik. Hiermee gaat Boelema in tegen de heersende opvatting dat alcohol slecht is voor het zich ontwikkelende brein van jongeren.

Boelema vond wel een verband tussen probleemgedrag en alcoholmisbruik. Als jongeren op jonge leeftijd snel agressief zijn, is de kans groter dat zij later probleemdrinkers worden.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP plaatst kanttekeningen bij het onderzoek. Onderzoeker Jurriaan Witteman denkt dat de steekproef relatief weinig ‘binge drinkers’ bevatte. Dat doen Nederlandse jongeren volgens hem veel. Verder heeft Boelema alleen cognitieve tests afgenomen en geen hersenonderzoek gedaan. Binge drinken lijkt effect te hebben op de hersenstructuur en -activiteit, al is dat niet meteen te meten via cognitieve tests. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat binge drinken cognitieve functies verstoort.

Bron: Universiteit Utrecht

Lees ook verder kanttekeningen op de site van Trimbos instituut (Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid).