Link naar Middelbare school kiezen

Middelbare school kiezen

7 tips om de juiste schoolkeuze te maken

En dan zijn er ineens bijna acht basisschooljaren voorbij. Tijd om een middelbare school te kiezen. Maar welke school past het beste bij jouw kind?
Deze 7 tips kunnen je houvast geven tijdens je zoektocht.

1. Begin op tijd met oriënteren
Het is aan te raden om in groep 7 al met missie ‘Middelbare School Kiezen’ te starten door je te oriënteren op de mogelijkheden van het middelbaar/voortgezet onderwijs. De scores van de Entreetoetsen kunnen aangeven in welke richting je het moet zoeken. Bezoek bijvoorbeeld met je kind de open dagen van de middelbare scholen.

2. Ga na wat bij jouw kind past: strakke structuur of veel vrijheid
Tegenwoordig hebben scholen zogeheten leerpleinen en de computer en tablet zijn niet meer weg te denken uit de klas. Leerlingen worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.
Er zijn ook scholen die juist vasthouden aan het traditionele lesgeven, met de leraar als belangrijkste kennisoverdrager. Die strakkere structuur kan voor introverte of stuiterbal-kinderen bijvoorbeeld geschikt zijn. Aan jou de taak om aan te voelen welke methode het beste bij jouw kind past. Dat is een belangrijk onderdeel van missie ‘Middelbare School Kiezen’.

3. Verdiep je in de verschillende soorten onderwijs
Binnen het voortgezet onderwijs zijn er 5 soorten scholen:

 • Praktijkonderwijs
 • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
 • Atheneum
 • Gymnasium

Net als op de basisschool is er keuze uit openbare en bijzondere scholen:

 • Openbare scholen werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Een openbare school kan wel godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs geven.
 • Bijzondere scholen gaan uit van een bepaalde levensovertuiging, zoals rooms-katholieke, protestants-christelijke en islamitische scholen.

4. Laat een lange afstand niet te zwaar meewegen
Volgens het CBS wonen kinderen in Nederland tegenwoordig gemiddeld op slechts 2,4 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde school. Maar per provincie zijn er grote verschillen: afstanden van 10, 15 en soms 20 kilometer of meer zijn in sommige streken geen uitzondering.
Laat een lange afstand dus niet te zwaar meewegen in de schoolkeuze van je kind. Fietsen is gezond en door de vaak vrij liggende fietspaden zijn de routes tegenwoordig een stuk veiliger.

5. Volg het schooladvies in groep 8 niet blind op
Je kind krijgt van school een schriftelijk schooladvies. Dit hoef je tegenwoordig niet op te volgen. Een middelbare school kijkt wél naar dit schooladvies en laat het meewegen in zijn besluit of je kind wordt aangenomen. Het advies kan zijn: vwo (atheneum of gymnasium), havo of vmbo (theoretisch, kader of basis). Er zijn brede scholengemeenschappen die alles in huis hebben, maar er zijn ook scholen met één type onderwijs. Krijgt je kind een gemengd advies, bijvoorbeeld vmbo-havo? Dan is het verstandig om voor een brede scholengemeenschap te kiezen. Mocht het niveau uiteindelijk te hoog of te laag blijken, dan kan je kind nog gemakkelijk switchen en hoeft hij niet per se naar een andere school te gaan.
Laat je keuze niet te veel afhangen van het schooladvies. Het gaat namelijk niet alleen om het niveau van je kind; ook zijn werkhouding en persoonlijkheid spelen een rol. Kan je kind zich moeilijk concentreren en doet hij liever iets praktisch? Dan is hij misschien minder geschikt voor het vwo. Laat je kind ook niet op de tenen lopen door te hoge ambities. Het kan beter praktisch beginnen en goed gebruikmaken van overstapmogelijkheden.

6. Kijk verder dan de brugklas
Bij de zoektocht naar de juiste middelbare school is het slim om verder te kijken dan de brugklas. In de basis is het aanbod op elke school hetzelfde, maar scholen hebben steeds meer vrijheid in de besteding van hun budget.
Er zijn bijvoorbeeld tweetalige scholen (meestal Nederlands/Engels) en scholen die zich onderscheiden op het gebied van cultuur, sport, techniek, kunst en digitaal onderwijs. Ook zijn er scholen met veel maatschappelijke projecten, waarbij leerlingen de samenleving ingaan om te leren. Ga dus na wat de school na de brugklas aan extra’s te bieden heeft en of dat aansluit bij de talenten van je kind.

7. Laat het schoolklimaat zwaar meewegen in je keuze
Een kind dat niet goed in zijn vel zit en zich niet veilig voelt op school, leert minder makkelijk. Er breekt straks een turbulente periode aan: de puberteit. Onderschat deze fase niet. Veel kinderen hebben last van gierende hormonen en gaan onderpresteren en de grenzen opzoeken. In een goed schoolklimaat weten leerkrachten hoe ze met de grillen van pubers moeten omgaan. De drempel om mentoren en vertrouwenspersonen te raadplegen is er laag en bij ‘lastig’ gedrag wordt eerder gekozen voor begeleiding dan strafwerk.
Maar hoe kom je erachter wat in dit opzicht de ideale school is voor je zoon of dochter? Ga naar een open dag en praat met de leraren. Hoe betrokken en enthousiast zijn ze? Ga ook in gesprek met leerlingen, meestal zijn ze eerlijk genoeg om te vertellen wat zij de plus- en minpunten van hun school vinden. Je kunt ook contact zoeken met ouders die al een kind hebben op de school van je voorkeur. Van hun ervaringen steek je vaak meer op dan van een mooie folder. En vergeet niet naar de mening van je kind te vragen. Wat folders, schooloordelen, inspectierapporten en andere ouders ook zeggen, vertrouw op zijn/haar gevoel tijdens missie ‘Middelbare School Kiezen’. Hij/Zij moet zich er straks tenslotte minimaal 4 jaar thuis voelen.

Betrek je kind overal bij en laat het uiteindelijk zelf kiezen. Waar voelt hij/zij zich het prettigst.

Checklist ‘Middelbare School Kiezen’
Voordat je een definitieve keuze maakt, is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden:

 • Past het totale lesaanbod van een school bij de belangstelling van je kind?
 • Bijna elke school heeft iets extra’s, zoals bèta-klassen, tweetalig onderwijs, vwo met Latijn, of ’exotische’ keuzevakken als filosofie. Ook kunnen er culturele of sportieve extra’s zijn. Check deze extra’s van tevoren.
 • Hoe is de sfeer? Dit is bepalend voor of je kind zich uiteindelijk wel of niet op zijn gemak voelt.
 • Voor veel kinderen telt de schoolkeuze van vriendjes ook mee. Het geeft een vertrouwd gevoel om naar dezelfde school te gaan. Toch leggen kinderen die alleen naar een middelbare school gaan veel sneller contact met hun nieuwe klasgenoten. Scholen begeleiden dit de eerste weken door gezamenlijke activiteiten en introductie weken. Laat dit dus niet teveel meewegen.

Aanmelden bij middelbare school

Maak samen een top 3 van scholen, omdat er ook redenen kunnen zijn waardoor je kind wordt geweigerd op de middelbare school van jullie voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er teveel aanmeldingen zijn.

Van de basisschool krijg je een inschrijfformulier. Daarmee meld je je kind aan bij de middelbare school van jullie keuze. De basisschool stuurt het schooladvies door naar de school die jullie uitkiezen. Let goed op de aanmeldingstermijn die de school hanteert. Je kunt je kind maar bij één school aanmelden, tenzij het in jouw gemeente anders is geregeld.

Lees hier verder voor meer gerichte informatie over middelbare scholen

Bron: Ouders van NU