Linkto: Media Ukkie Dagen 2022

Media Ukkie Dagen 2022

Tot en met 1 april zijn de Media Ukkie Dagen, die aandacht vragen voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Tablets, mobieltjes en tv zijn ook bij die leeftijdsgroep al heel geliefd. Voor ouders soms handig, om even tijd voor zichzelf te hebben.

Enkele cijfers uit Zaanstreek-Waterland:
– 51% van de 0- tot 4-jarigen kijkt dagelijks naar een beeldscherm.
– 37% van de kinderen jonger dan 12 jaar heeft een smartphone.
– 19% van de kinderen (4-12 jaar) is actief op sociale media.
– 77% van de ouders heeft afspraken gemaakt met hun kinderen (tot 12 jaar) over het aantal uren dat zij op een scherm mogen.
(Gezondheidsmonitor kind 2020, GGD Zaanstreek-Waterland)

Beeldschermgebruik heeft ook nadelige gevolgen. Zo kan veel dichtbij kijken leiden tot bijziendheid (slecht ver weg kunnen kijken). In de afgelopen 40 jaar is bijziendheid onder jongeren zelfs verdubbeld door het gebruik van smartphones en tablets. Kinderen die weinig buiten komen en veel dichtbij kijken, ontwikkelen vaker bijziendheid dan kinderen die veel buiten spelen en regelmatig ver weg kijken.

Antwoorden op vragen

Over het gebruik van media hebben ouders vaak vragen. Hoe zet je media in, zodat je kind er ook iets van leert? Hoe kun je aansluiten op de ontwikkeling van het kind? Zijn er richtlijnen voor schermtijd bij kinderen? Op onze website lees je antwoorden op deze en andere vragen.

GGD Zaanstreek-Waterland kan een themabijeenkomst Kind en media voor ouders organiseren op scholen en kinderdagverblijven. Interesse in zo’n interactieve bijeenkomst? Neem contact op met het Cursusbureau.