Link naar Landelijke campagne zien drinken doet drinken

Landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’

Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, is belangrijk. Door geen alcohol te drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren is de kans kleiner dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcohol. De landelijke campagne ‘Zien drinken doet drinken’, van 7 tot en met 13 november 2022, is erop gericht ouders hiervan bewust te maken.

Ouders als voorbeeld

Kinderen leren al vanaf hun 2e jaar over alcohol. Vanaf het 4e jaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders verandert als ze hebben gedronken. Vanaf hun 6e jaar hebben kinderen positieve verwachtingen over de gevolgen van alcohol.
Veel kinderen, die hun ouders zien drinken, gaan positiever denken over alcohol dan kinderen die hun ouders dat niet zien doen. Hierdoor is de kans groter dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later teveel gaan drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

Wat kun jij doen?

Van maandag 7 tot en met zondag 13 november 2022 is de landelijke campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ met de Alcoholactieweek. De GGD wil tijdens de Alcoholactieweek en ouders en andere opvoeders extra bewust maken van hun voorbeeldfunctie. En de invloed die zij hebben op het latere drinkgedrag van kinderen. We willen een positief signaal afgeven: ouders hebben meer invloed dan ze misschien denken. Wil je deze boodschap ook verspreiden en onder de aandacht brengen?.

Extra informatie

Het Trimbos heeft een factsheet dat overzicht geeft van recente literatuur naar de effecten van het zien van alcoholgebruik in de sociale omgeving op alcohol-gerelateerde normen en het drinkgedrag van kinderen en jongeren zelf. Deze kun je hier downloaden. Voor meer informatie over de campagne zelf kun je terecht op www.ziendrinkendoetdrinken.nl.