Linkto:Jongeren willen liever seks met niet-rokers

Jongeren willen liever seks met niet-rokers

Recent onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt en dat niet-roken de regel is. Een mooie ontwikkeling voor Wereld Niet Roken Dag op 31 mei. Dan is er wereldwijd aandacht voor de gevaren van roken. Stoppen met roken geldt nu nog meer. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat rokers een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus.

I&O Research1 voerde begin dit jaar een onderzoek uit onder ruim 1.000 jongeren. Hieruit bleek dat jongeren liever verkering en/of seks hebben een niet-roker. 50% is voor een totaalverbod op sigaretten. Ruim 8 op de 10 jongeren tussen de 12 en 18 jaar vindt het duurder maken van sigaretten een goed middel om te voorkomen dat leeftijdgenoten beginnen met roken.
Ook denkt 71% dat prijsverhoging een prikkel is om te stoppen met roken. Gezondheid, dat je er eerder dood aan gaat en geld zijn de belangrijkste redenen om helemaal niet te roken.

Prijsstijging positief gevolg op stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurdere sigaretten ervoor zorgen dat minder jongeren beginnen met roken. 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt. 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro. Als belangrijkste reden om niet te roken geven de jongeren aan: roken is ongezond (69%). Je gaat er dood aan (58%) en het kost veel geld (44%). En je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ noemen jongeren als nadelen van roken. “Als het duur is, schrikt het jongeren die weinig zakgeld hebben af om te beginnen met roken” stellen respondenten.

Sociale relaties zijn belangrijker dan roken

80% vindt roken is niet stoer. Jongeren willen liever geen relatie of seks met iemand die rookt. En 41% van de rokers stopt met roken voor een niet-rokende nieuwe liefde. Ook een (ernstig) zieke naaste is voor de helft van de jongeren reden om te stoppen.

Rijbewijs en auto reden om te stoppen

De grootste groep rokers uit het onderzoek spaart €416 per jaar uit als ze zouden stoppen. Jongeren die elke dag een pakje roken zelfs €2.920. De jongeren geven aan dat ouders, die hun kinderen willen overhalen om niet te roken, dit het beste kunnen doen door hier een rijbewijs (49%), auto (26%), meer vrijheid (22%) of een wereldreis (20%) tegenover te stellen.

Helft jongeren voor totaalverbod

60% van de 12 tot en met 15-jarigen ziet een totaalverbod op sigaretten wel zitten. Datzelfde geldt voor 49% van de 16 tot en met 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak meehelpt aan een Rookvrije Generatie.

Rookvrije schoolpleinen

Zien roken, doet roken. De helft van alle rokers rookte zijn eerste sigaret op het schoolplein. Vanaf 1 augustus 2020 moeten daarom schoolterreinen volgens de wet rookvrij zijn.

 

1 I&O Research voerde h et onderzoek in februari 2020 uit onder 1.008 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Dit gebeurde namens Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (voorheen Stichting Alliantie Nederland Rookvrij) een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.