Link naar Beeldverhaal JOGG stimuleert buitenspelen onder kinderen met laaggeletterde ouders

Beeldverhaal JOGG stimuleert buitenspelen onder kinderen met laaggeletterde ouders

Deze week ontving wethouder Songül Mutluer namens JOGG-Zaanstad het eerste exemplaar van het beeldverhaal `De kinderen van Ayse spelen nu wél lekker buiten!`. Dit boekje wil laaggeletterde ouders motiveren hun kind(eren) meer buiten te laten spelen. Naast het JOGG-team en de wethouder waren ook enkele inwoners van Zaandam aanwezig die meegewerkt hebben aan het beeldverhaal.

Taal is soms een beperking
Bij gesprekken die professionals voeren met ouders over het belang van buiten spelen en bewegen, is taal soms een beperking. Daarom maakt JOGG-Zaanstad informatie over een gezonde en actieve leefstijl ook voor deze groep mensen begrijpelijk. Met een beeldverhaal voor laaggeletterde ouders met (jonge) kinderen hopen zij kinderen in beweging te krijgen. Jeugdverpleegkundigen, pedagogen en andere professionals kunnen het beeldverhaal samen met de ouders lezen of mee naar huis geven.

Beeldverhaal gemaakt met hulp van de doelgroep
Het beeldverhaal vertelt het verhaal van Ayse, een moeder van twee jonge kinderen. Met beeld, weinig tekst en korte zinnen laat het verhaal zien hoe de kinderen meer gaan bewegen en buitenspelen. Veel Zaanse ouders met jonge kinderen zullen zich in de situatie van Ayse kunnen herkennen.
Het boekje kwam tot stand met hulp van de doelgroep. Zo werkte Aisha, moeder van twee kinderen en inwoner van de wijk Poelenburg, vanaf het begin tot aan het eind mee aan de ontwikkeling. Ze interviewde ouders uit de doelgroep om de afbeeldingen en de teksten te testen.