GGD AppStore

Op donderdag 21 januari is de GGD AppStore gelanceerd. In de AppStore staan allerlei gezondheidsapps, die beoordeeld zijn aan de hand van diverse criteria gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. GGD’en leveren zelf hun apps aan voor de AppStore.
De AppStore is een website: www.ggdappstore.nl, waar al die apps op te vinden zijn. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst én voorzien van een herkenbaar vignet. Vanuit het principe: “we raden aan”, niet “we raden af”, een goede stap voorwaarts in de public e-health, aldus alle GGD’en.