Feest! Kinderboekenweek 1 – 12 oktober 2014

Het is zover: de Kinderboekenweek (1 t/m 12 oktober) is begonnen. De Kinderboekenweek bestaat dit jaar 60 jaar. Het thema van de week is dan ook: Feest!

Voorlezen is heel belangrijk voor uw kind. Het lijkt wel een feestje, maar is ook van belang voor de ontwikkeling. Wat gebeurt er allemaal als u samen een boek(je) leest:

 • Het is een gezellig moment
 • Het is een prikkelende ervaring
 • Het is een andere werkelijkheid
 • Het stimuleert de taalontwikkeling
 • Het leert een kind gebeurtenissen verwoorden
 • Het leert een kind letten op details
 • Het kan een kind helpen de wereld te begrijpen (bijvoorbeeld met een verhuizing of scheiding)
 • Het is een rustmoment
 • Het prikkelt de fantasie
 • Het wekt bij kinderen belangstelling voor boeken
 • Het helpt kinderen zich te leren concentreren

Naar de effecten van (voor)lezen is veel onderzoek gedaan. Hierdoor weten we dat bijna driekwart van de ouders leest voor. Het zijn vooral vrouwen die voorlezen, met name moeders. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat een vaderlijk leesvoorbeeld meer invloed heeft en dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het beter op school.

10 minuten per dag voorlezen maakt al een groot verschil. Lezen met uw baby, peuter of kleuter, hier vindt u tips. Stop niet met voorlezen, zodra uw kind zelf leert lezen. Ook dan kan voorlezen nog een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling.