Link naar de week van het jonge kind

De week van het Jonge kind

Van 12 tot en met 16 april is het ‘de week van het Jonge kind’. Dan besteden we aandacht aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar. Hoe stimuleer je kinderen in hun ontwikkeling?
GGD Zaanstreek-Waterland heeft ook hiervoor een aanbod. Zoals Spel aan huis of (online) themabijeenkomsten over bijvoorbeeld buitenspelen en bewegen, spel en speelgoed, over de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind.

Spel aan huis

Spel aan huis is een programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar die een beetje extra stimulans en ondersteuning bij het opgroeien goed kunnen gebruiken.
Door spelen stimuleert Spel aan huis de ontwikkeling van kinderen. Spelen helpt bij de ontwikkelingen van het lichaam, verstand, taal, maar ook in de omgang met andere kinderen. Voor een periode van ongeveer 10 weken komt elke week een spelbegeleider op bezoek met een tas vol speelgoed.
Zij speelt met het kind en stimuleert de spelontwikkeling. Ouders betrekt zij hier ook bij, zodat zij de spelontwikkeling van hun kind kunnen (blijven) stimuleren.
De spelbegeleider weet de weg in de buurt en wijst ouders de weg naar voorzieningen in de buurt. Zoals bibliotheken en speel-o-theken. Maar ook speeltuinen en kinderboerderijen.

Je kunt je in de regio Waterland voor Spel aan huis aanmelden bij de jeugdverpleegkundige van de GGD en in Zaanstad via https://www.cursusbureauzaanstreek.nl/.