Link naar De Week van de Mediawijsheid

De Week van de Mediawijsheid

Van 8 t/m 15 november organiseert het Netwerk Mediawijsheid de Week van de Mediawijsheid. Met deze week vraagt het netwerk elk jaar aandacht voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, ouderen en beroepskrachten.

Thema ‘Aan of uit?’

In een wereld vol media zijn er steeds keuzes te maken. Nog even je appjes bekijken of vroeg gaan slapen? Met je kind op de tablet spelen of samen een boek lezen? Regel je zelf online je bankzaken of laat je dat doen door een ander? De Week van de Mediawijsheid 2019 heeft daarom als thema: ‘Aan of uit?’

Zit mijn kind niet te lang achter de tablet? Zijn de games die mijn puber speelt wel geschikt? En leidt de smartphone niet te veel af tijdens het maken van huiswerk? Veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun kinderen. Medewerkers van Centrum Jong kunnen ouders helpen bij het vinden van antwoorden en het mediawijs maken van hun kind. En ook belangrijk; wees je ervan bewust dat jij het grote voorbeeld bent voor je kind(eren)!

Wat is mediawijsheid?

Mediawijsheid is het veilig en slim gebruiken van alle beschikbare media, digitaal en analoog. Om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk mee kunt doen aan de wereld om je heen. Het gaat om een verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan onze mediasamenleving.

Nadenken over mediagebruik

Online leer je over nieuwe dingen of vind je je nieuwe baan. Je kunt videobellen met de huisarts of met vrienden en familie. Je blijft in contact, door het delen van foto’s of het plannen van je reis. Maar zodra je te veel tijd besteedt aan appen, scrollen en liken, merk je dat je lichaam protesteert. Of dat de smartphone meer aandacht krijgt dan het samen eten met je familie. Daarnaast gaan technologische ontwikkelingen razendsnel, wat voor sommige mensen lastig of zelfs beangstigend kan zijn. Het is daarom belangrijk dat we nadenken over hoe we media gebruiken: wanneer helpen ze ons en wanneer zitten ze ons in de weg?

 Wanneer sta jij aan of uit?

Kinderen, ouders, opa’s, oma’s, vrienden, buren, beroepskrachten en de overheid: laten we van elkaar leren en elkaar helpen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid stellen we daarom de vraag: wanneer kies jij om aan of uit te staan? Laten we als ouders en beroepskrachten met elkaar in gesprek gaan over media en de invloed ervan op de ontwikkeling van onze kinderen.

Kijk voor alle informatie over de week van de mediawijsheid, activiteiten en tips op: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/