Cyberpesten (online pesten) komt ook voor op WhatsApp

De les ‘WhatsHappy’ van Kennisnet maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. 

De les is ontwikkeld door Remco Pijpers, expert jeugd en digitale media van Kennisnet. “Kinderen die ruzie maken via WhatsApp, welke leerkracht heeft er geen last van? Naar aanleiding van mijn tweets over een gastles hierover op basisschool De Tafelronde kreeg ik nieuwsgierige reacties van juffen en meesters, die me vroegen wat ik daar precies aan het doen was. Zij konden ook wel wat hulp gebruiken.” Vervolgens besloot Remco de les te delen.

Afspraken maken

Kinderen maken tijdens de les afspraken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan. Niet ieder kind heeft een smartphone en gebruikt WhatsApp, maar de les gaat eigenlijk over chatten in het algemeen. De afspraken die ze maken, kunnen gelden voor alle chatomgevingen. Deze afspraken zetten ze op een poster, die kan worden opgehangen aan de muur of op het prikbord in de klas.

De les is gratis te downloaden via deze link. De les is ook geschikt voor de onderbouw van middelbare scholen en sportverenigingen.

Bron: Mijn Kind Online