Cursus Jongeren en Echtscheiding start!

De cursus Jongeren en Echtscheiding is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar die moeilijkheden ondervinden door de echtscheiding van hun ouders. Ze zijn bijvoorbeeld verdrietig om de echtscheiding, ze kunnen zich moeilijk uiten, de omgangsregeling loopt niet of het contact is wat matig of slecht met de niet thuiswonende ouder.

Jongeren en ouders kunnen tijdens deze levensfase onderlinge spanningen ervaren. Daar waar echtscheidingsproblematiek meespeelt, kan er sprake zijn van belastende factoren waardoor jongeren (mogelijk) niet aan bepaalde ontwikkelingstaken kunnen toekomen.

Empowerment van de jongere staat centraal. De jongeren verwerven alternatieve gedragsvaardigheden en ontwikkelen meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarnaast durven zij meer initiatief te nemen om hun “eigen” leven op de rit te krijgen.

De jongerenbijeenkomsten zijn op 16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni van 16.00 tot 18.00 uur.
De ouderavond is op woensdag 4 juni van 17.30-19.00 uur (vaders) en van 19.30-21.00 uur (moeders).
De adviesgesprekken vinden plaats op 13 juni; deze gesprekken zijn met jongere en ouder(s). De tijd wordt in overleg vastgesteld.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met: Olivia Wijdenbosch, telefoonnummer 075-6531990; mob: 06-26110097 of mail naar owijdenbosch@ggdzw.nl.