Link naar Barkley Oudercursus 12-

Barkley Oudercursus 12-

Op dinsdag 26 maart start van 17.15 tot 19.15 uur de Barkley Oudercursus 12- van het Jeugdteam op hun locatie aan het Roggeplein. Het is een Cursus voor ouders van kinderen van 6 tot 12 jaar die de Diagnose ADHD gehad hebben.

De Barkley oudertraining is speciaal bestemd voor ouders van kinderen die last hebben van aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

De doelen van de training zijn:

  • Meer inzicht in ADHD en in de beperkingen van jouw kind gericht op adequate hulp bieden en problemen voorkomen.
  • Meer positieve interactie tussen jou en je kind, waardoor de relatie verbetert.
  • Vergroten van de oplossingsvaardigheden van jou en je partner.
  • Consequent reageren op het gedrag van je kind.
  • Toename van gewenst gedrag van je kind.
  • Uitwisselen van ervaringen, tips en voorbeelden tussen ouders onderling.
  • Meer inzicht verkrijgen in welke factoren van invloed kunnen zijn op het gedrag van je kind en hoe jij deze factoren kunt beïnvloeden

Het is aangetoond dat druk en impulsief gedrag, conflicten en dwarsheid van kinderen/jongeren met ADHD significant afnemen na een oudertraining. Daarnaast ervaren ouders dat ze bewuster worden van hun handelen en van hun reacties op de kinderen. Hierdoor ervaren zij dat ze meer grip op de situatie en op het gedrag van het kind/de jongere.

De oudergroep bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur.

Voordat de cursus start krijg je eerst een gesprek om te kijken of de cursus bij jouw situatie aansluit. Interesse? Meld je dan hier aan.