Link naar Kinderen en jongeren krijgen uitnodiging voor inenting van GGD Zaanstreek-Waterland

Groepsvaccinaties in het voorjaar

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen verzorgen de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma beschermt kinderen in Nederland tegen twaalf ernstige infectieziekten.
Twee keer per jaar zijn er groepsvaccinaties, onder andere dit voorjaar. Eind maart krijgen kinderen, die daarvoor in aanmerking komen, een uitnodiging hiervoor.
Hieronder kunt u zien wanneer de vaccinaties plaatsvinden:
Het vaccinatieschema van voorjaar 2019 voor de DTP- en BMR-vaccinatie voor kinderen van 9 jaar.
Het vaccinatieschema van voorjaar 2019 voor de HPV voor meisjes vanaf 12 jaar.
Het vaccinatieschema van voorjaar 2019 voor  de MenACWY-vaccinatie voor kinderen van 14 jaar (in 2019 eenmalig voor kinderen van 14 – 18 jaar).

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen eind maart een uitnodiging voor de vaccinatieronde in het voorjaar. Bekijk het groepsvaccinatieschema van 2019.