10 minuten gesprek

Het tienminutengesprek op school is bedoeld om kort bij te praten met de juf of meester over hoe het gaat met je kind op school en thuis en de schoolprestaties.
Hoe zorg je dat het tienminutengesprek goed verloopt en je de informatie krijgt die je wilt hebben? Met deze tips ben je goed voorbereid.

 

1. Bekijk het rapport goed
Lees het rapport van je kind aandachtig en zorg dat je ècht begrijpt wat er in staat. Vragen over wat allerlei afkortingen betekenen, kun je het beste een keer na school aan de leerkracht stellen en niet tijdens het 10 minutengesprek.

2. Maak een lijstje
Maak voor het gesprek een lijstje met wat je wil bespreken. Welke vragen en eventueel zorgen heb je? Bedenk ook van tevoren alvast wat je de leerkracht wilt vertellen over jouw kind. Het is voor een leerkracht bijvoorbeeld belangrijk om te weten hoe je kind zich voelt in de klas en wat hij als prettig en/of onprettig ervaart.

3. Maak keuzes
Past je lijstje niet op één blaadje, dan is het teveel om in het korte gesprek te bespreken. Strepen dus! Wat vind je echt belangrijk en wat moet echt veranderen? Stel prioriteiten. Sla de zaken over waar je niet zo blij mee bent, maar waar jij en je kind best mee kunnen leven. Bijvoorbeeld dat douchen na de gymles, die step die niet in de gang mag staan, dat verplicht fruit eten. Soms moet je de zaken nou eenmaal nemen zoals ze zijn.

4. Praat van tevoren met je kind
Een kind kan vaak prima vertellen wat hij wel en niet leuk vindt op school. Vraag je kind ook naar oplossingen, want een kind kan prima aangeven wat er anders zou moeten of kunnen. Bespreek dit vervolgens met de juf of meester tijdens het gesprek.

5. Begin het gesprek met een compliment
Een goed begin is het halve werk. Ook bij een gesprekje met de juf of meester. Begin daarom eens met een (gemeend!) compliment. Dit werkt trouwens ook andersom, mocht je juf of meester zijn… Probeer kortom met een positieve insteek het gesprek in te gaan. Vermijd woorden als ‘saaie les, verveling, hoogbegaafd’. Een opsomming van verwijten werkt ook niet in je voordeel. Het zal de leerkracht minder snel aanzetten tot actie.

6. Erken een probleem
Het kan voorkomen dat de leerkracht moeite heeft met het gedrag van je kind. Schiet dan niet meteen in de verdediging, maar haal diep adem en bedenk waarom de leerkracht dit ter sprake brengt. Het is nooit leuk om te horen dat jouw kind de les verstoort, brutaal reageert of andere kinderen afleidt. Een goede leerkracht is zich hier bewust van en zal zo’n boodschap enigszins proberen te verpakken.  Maar .. het moet wel besproken worden!
Het is belangrijk dat je als ouder een probleem erkent. Voor de leerkracht, de klasgenoten en vooral voor je kind. Een kind dat problemen veroorzaakt is vaak niet geliefd; andere kinderen ergeren zich aan verstoringen. Het is dus in het belang van jouw kind dat er naar een oplossing wordt gezocht. Dit doe je door samen met de leerkracht na te denken over hoe het gedrag verklaard kan worden en/of wat het negatieve gedrag triggert. Zo kom je sneller bij een oplossing of hulp voor je kind.

7. Let op je toon
Ga niet op harde toon eisen stellen. Echt, jje bereikt meer met de zachte toon van de overtuiging. Ben je boos of loop je over van kritiek; bedenk dat je twee keuzes hebt. Ongenuanceerd spuien van deze kritiek, en vervolgens op zoek gaan naar een betere school of een rustiger gesprek aangaan met een concrete doelstelling.

8. Zet afspraken op papier
Het is gebruikelijk dat de leerkracht afspraken die er tijdens jullie gesprek gemaakt worden noteert. Zie hier op toe of maak zelf een verslagje dat je de leerkracht laat lezen en bij een vervolggesprek er weer bijneemt.

9. Bewaak ook zelf de tijd
Bedenk dat er tien minuten gereserveerd zijn per kind en dat de docent een strakke planning moet aanhouden. Bewaar minder dringende zaken dus voor een ander moment.

10. Maak indien nodig een vervolgafspraak
Wanneer je het gevoel hebt nog helemaal niet klaar te zijn, maak dan zonder schroom een afspraak om het gesprek een vervolg te geven op een ander moment.

Uit: J/M ouders