Pubers willen vanaf een bepaalde leeftijd graag uitgaan. Volgens het CBS gaat een derde tot meer dan de helft van de 15- tot 17-jarigen minstens één keer per maand naar een disco, nog afgezien van hun (wekelijkse) bezoekjes aan de kroeg of aan vrienden.

Vertrouwen

Het is fijn voor pubers als ze jouw vertrouwen hebben in de stappen die ze zetten en de keuzes die ze maken. Het hangt van dit vertrouwen en je eigen opvattingen af op welke leeftijd je je kind toestaat om op stap te gaan. Je kunt hier natuurlijk ook eens met andere ouders over praten. Onderling afstemmen wat jullie kinderen wel en niet mogen, kan zeker handig zijn. Dat geeft je kind ook duidelijkheid.

Deurbeleid

Veel kroegen en discotheken hebben een deurbeleid. Dit houdt in dat de uitsmijters erop toezien dat jongeren onder de 16 jaar niet binnenkomen. Soms geldt er zelfs een limiet van 18 of 21 jaar. Jongeren van 14 jaar kunnen er al behoorlijk volwassen uitzien. Daarom zouden uitsmijters bij de deur altijd om een legitimatie moeten vragen, maar zo streng is het deurbeleid niet altijd.

Afspraken over uitgaan en tijden

Natuurlijk bepaal je zelf hoe vrij je je kind opvoedt en vanaf welke leeftijd je kind uit mag gaan. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij jou als bij de uitsmijter, die erop moet toezien dat iedereen 16 jaar of ouder is.

Normale uitgaanstijden zijn er eigenlijk niet. Veel jongeren gaan vaak eerst bij elkaar thuis zitten en pas later de stad in. Daardoor zijn ze vaak ook laat thuis. Sommige kroegen en discotheken zijn zelfs tot 05.00 of 06.00 uur open.

Het is verstandig om van tevoren duidelijke afspraken met je kind te maken over hoe laat hij of zij thuis moet komen na het stappen. Het kan gebeuren dat dit uitloopt op een hele onderhandeling. Je kind vindt het leuk om te stappen en probeert het uitgaan daarom zo lang mogelijk te rekken. Als ouder wil je misschien niet dat je kind zo laat thuiskomt.

Meestal is het verstandig om vast te houden aan de vooraf vastgestelde regels. Soms is de gulden middenweg de beste oplossing. Het is goed om van tevoren aan te geven wat de gevolgen zijn als je kind te laat thuiskomt.

Daarnaast kun je als ouder ook van tevoren duidelijke afspraken met je kind maken over zijn of haar drinkgedrag.

Tienerdiscotheek

De tienerdiscotheek is een discotheek voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Er wordt niet gedronken en niet gerookt. Er is goed toezicht en beveiliging aanwezig. Het is dus een wat meer vertrouwde manier om je kind op stap te laten gaan.