Kinderen verschillen in hun manier van doen. Zo hebben kinderen ieder een eigen gedragsstijl. Dat wordt hun temperament, of ook wel aard, genoemd.

Wat is temperament?

Sommige kinderen passen zich makkelijk aan in nieuwe situaties. Andere kinderen raken snel van slag en wisselen snel van stemming. Sommige kinderen zijn wat impulsief. Ze denken niet na voor ze iets doen, reageren zonder goed te luisteren, kunnen moeilijk stil zitten en zijn snel afgeleid. Weer andere kinderen zijn juist afwachtend, kijken eerst hoe anderen iets doen of wachten tot hulp komt. Ze zijn stil in een groep.

Is je kind te afwachtend?

Het is niet handig als je kind te vaak afwacht en niet goed durft te kiezen. Je kind laat dan niet zien wat het kan en haalt minder goede resultaten dan nodig is. Moedig je kind aan om actief mee te doen. Geef een complimentje als je kind antwoord geeft. Zeg regelmatig dat het niet erg is om fouten te maken, dat je kind iets mag proberen, dat het vragen mag stellen of hulp mag vragen.

Is je kind te impulsief?

Te snel reageren is op school vaak niet handig. Je kind luistert dan niet goed naar de opdracht, denkt niet goed na over oplossingen en maakt dan onnodig fouten. In het omgaan met anderen is je kind misschien te snel boos. Wijs je kind er regelmatig op om eerst goed na te denken. Geef een complimentje als je kind zichzelf inhoudt of nadenkt voordat het antwoord geeft. Geef je kind een complimentje als het iets afmaakt, vooral als iets moeilijk is, en als het zijn best doet of heeft gedaan.