Wanneer het eindexamen in zicht is, kiest je kind voor een vervolgstudie. Dit kan een mbo-opleiding zijn, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding (wetenschappelijk onderwijs).

Studie- of beroepskeuze na het vmbo

Je kind moet minimaal een mbo-opleiding op niveau 2 halen. Dit noemen we de kwalificatieleerplicht. Daarna kan je zoon of dochter gaan werken of doorstuderen. Dit valt onder de werkleerplicht.

Studiekeuze na de havo of het vwo

Na de havo of het vwo kan je kind gaan werken of doorstuderen. Dit valt onder de werkleerplicht.

  • Met een havodiploma kun je naar het vwo gaan of naar een hbo-opleiding. Er zijn veel verschillende studies. Het profiel of vakkenpakket moet dan wel aansluiten bij de studie die je kind kiest.
  • Na het vwo kun je naar een hbo-opleiding of naar een universitaire opleiding. Ook hier geldt dat er veel opleidingen zijn die aansluiten bij de profielkeuze van je kind.

Kijk voor meer informatie over studiekeuze op Oudersenonderwijs.nl.

Tweetalig onderwijs

Op hogescholen en universiteiten wordt er steeds meer in het Engels lesgegeven. Studeren krijgt een steeds internationaler karakter. Docenten maken vaker gebruik van Engels lesmateriaal. Er komen veel buitenlandse studenten naar Nederland, en er gaan ook veel Nederlandse studenten in het buitenland studeren.

Een studie kiezen

Natuurlijk hangt de uiteindelijke studie- en beroepskeuze af van de interesses van je kind. De middelbare school helpt bij dit keuzeproces:

  • Leerlingen doen bijvoorbeeld een beroepentest.
  • De school organiseert informatiebijeenkomsten. Studenten van vervolgopleidingen komen informatie geven. Professionals komen vertellen wat hun beroep inhoudt.
  • Veel scholen bezoeken met de leerlingen een vervolgopleiding. Leerlingen van 5 vwo kunnen zich bijvoorbeeld opgeven om bij een universiteit te gaan kijken.

Steun van de ouders

Voor aankomende studenten is de steun van hun ouders heel belangrijk. Samen kun je informatie zoeken op internet en brochures aanvragen, en de meeste studenten vinden het prettig als hun ouders meegaan naar open dagen van hogescholen en universiteiten. Met behulp van jouw inzicht en advies kan je kind dan een goede keuze maken.

Na de aanmelding

Je kind moet zich op tijd inschrijven voor de vervolgopleiding. Wanneer er te veel aanmeldingen binnenkomen, wordt er geloot. Bij een loting hebben leerlingen met hoge cijfers op hun eindlijst meer kans op plaatsing.

Voor sommige opleidingen heb je eerst een motivatiegesprek of moet je voorbeelden van eigen werk opsturen. Vervolgens krijgen de aanmelders thuis bericht of ze zijn geplaatst.