Bij de jeugdgezondheidszorg werken professionals die kunnen helpen bij vragen die in jouw gezin voorkomen. Ook in het ziekenhuis werken vaak opvoeddeskundigen. Bij deze professionals kun je terecht met vragen die gaan over het opvoeden, de ontwikkeling en het gedrag van je kind. Of over hoe het met jou gaat als ouder.

Alledaagse opvoedvragen

Ook in een zorgintensief gezin kunnen alledaagse opvoedvragen voorkomen. Bijvoorbeeld over ruzies en jaloezie tussen broers en zussen. Of over groenten eten of ’s avonds op tijd gaan slapen. Een opvoeddeskundige kan je bij al dit soort vragen ondersteunen.

Vragen over opvoeden

Sommige opvoedvragen gaan speciaal over het opvoeden van jullie zorgintensieve kind met een beperking, stoornis of ziekte.

  • Hoe leg ik aan mijn kind met een licht verstandelijke beperking (LVB) uit dat ze niet dezelfde dingen mag als haar jongere broers of zussen?
  • Hoe moet ik reageren als mijn kind weigert om zijn medicijnen in te nemen of zijn oefeningen te doen?
  • Kan ik wel grenzen stellen, als mijn kind een heel laag begripsniveau heeft?

Bij sommige vragen kan de pedagogisch medewerker zelf helpen, als dit niet genoeg is, kan hij of zij doorverwijzen naar iemand met de juiste kennis.

Speciale opvoedprogramma’s

Er zijn ook speciale opvoedprogramma’s die je ondersteunen bij het omgaan met en opvoeden van een zorgintensief kind.

  • Stepping Stones – voor ouders van een kind tot 12 jaar met een verstandelijke beperking of stoornis.
  • Incredible years – voor ouders van kinderen van 3 t/m 6 jaar met een gedragsstoornis.
  • Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) voor ouders van zorgintensieve kinderen van 0-18 jaar die hulp zoeken bij het opvoeden.

De pedagogisch medewerker kan je hier meer over vertellen.

Vragen over zorgintensief ouderschap

Een pedagogisch medewerker kan je ook ondersteunen bij jouw rol als vader of moeder. Denk bijvoorbeeld aan steun bij het plannen, het omgaan met verdriet of de relatie met je partner, of het versterken van de steun in je omgeving.