Jongeren experimenteren soms met drugs. Voor hun ouders levert dat vaak een lastig moment in de opvoeding op. Je wilt natuurlijk niet dat je kind aan drugs verslaafd raakt, maar niet elke jongere die experimenteert, raakt in de problemen.

Effecten van drugs

Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Sommige middelen hebben meerdere effecten.

  • Van stimulerende middelen krijgt je kind het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. Cocaïne en amfetamine zijn bijvoorbeeld stimulerend. Maar ook tabak en koffie zijn dat, al zijn deze middelen niet illegaal.
  • Verdovende middelen hebben een kalmerende en ontspannende werking. Van verdovende middelen wordt je kind slaperig. Voorbeelden zijn heroïne en GHB, maar ook alcohol en slaapmiddelen.
  • Bewustzijnsveranderende middelen veranderen tijdelijk het bewustzijn. Als je kind ze gebruikt, gaat het de wereld (heel) anders zien en beleven. Voorbeelden zijn LSD, hasj en wiet, paddo’s en andere tripmiddelen.

Het onderscheid naar werking is niet altijd scherp te maken. Sommige middelen hebben een gemengd effect. XTC is bijvoorbeeld oppeppend, maar verandert ook de waarneming. Hasj en wiet kunnen (afhankelijk van de dosis en de situatie) behalve bewustzijnsveranderend ook versuffend werken.

Meer informatie over de effecten van drugs vind je op de website Drugsinfo.nl van het Trimbos instituut.

Praten over drugsgebruik

Het is belangrijk dat je weet of je kind drugs gebruikt. Praat met je kind over drugs en probeer erachter te komen welke drugs hij of zij gebruikt, hoe vaak en waarom. Begin het liefst al voor het twaalfde jaar met gesprekken over drugs.

Elke jongere kan in aanraking komen met drugs en zal dan zelf moeten bepalen waar zijn grens ligt. Als je kind wil experimenteren, kun je dat als ouder niet tegenhouden. Je kunt je kind wel vertellen waar jouw grenzen liggen en je kunt je kind helpen om de eigen grens te bepalen. Straf je kind niet voor experimenteren, maar praat er juist samen over.

Als je kind drugs gebruikt, probeer daar dan ook samen over te praten en maak duidelijke en haalbare afspraken over het gebruik. Informeer jezelf, zodat je weet waar je het over hebt.

Op Helderopvoeden.nl van het Trimbos vind je veel informatie en tips over omgaan met opgroeienden kinderen en de verleidingen die ze tegenkomen.

Wanneer moet ik me zorgen maken?

Als een jongere een keer drugs gebruikt, is dat niet meteen reden tot zorgen. Jongeren vinden het vaak interessant en spannend om te experimenteren met middelen en zolang het gebruik binnen de perken blijft, hoeft dit geen probleem te zijn. Er is wel reden tot zorg wanneer je kind:

  • zich ineens heel anders gaat gedragen;
  • slechtere prestaties op werk en/of school laat zien;
  • er slechter uitziet;
  • angstig of somber is;
  • zich terugtrekt;
  • slaapproblemen heeft (vooral na het uitgaan).

Risico’s van drugs

Er zijn veel verschillende soorten drugs, zoals: xtc, speed, GHB en cocaïne.

Ieder middel brengt andere risico’s met zich mee. Zo kunnen middelen schadelijk zijn voor de longen, lever, hersenen en het hart. Verder bestaat er een risico op verslaving. Bij verslaving is ‘willen’ veranderd in ‘moeten’ gebruiken. Een ander woord voor verslaving is ‘afhankelijkheid’. Iemand die verslaafd is kan geestelijk of lichamelijk afhankelijk zijn.

Fiona over drugsgebruikBron: Opvoedinformatie Nederland
Als jouw puber drugs gebruikt of je vermoedt dit, dan is het begrijpelijk dat jij je zorgen maakt. Wat kun je als ouder het best doen in zo'n situatie? Fiona geeft tips.