De Peuter-IB’er: Interne begeleiding op de VVE peuterspeelzalen in Zaanstad

Wat is de taak van een intern begeleider op de peuterspeelzaal? De intern begeleider, onderdeel van Centrum Jong, begeleidt en ondersteunt de peuterleidsters bij activiteiten die gericht zijn op signaleren, analyseren en oplossen van problemen bij peuters die extra zorg en/of aandacht nodig hebben.

In bijgaande flyer lees je hier meer over.